”Vi behöver en omställning som är både cirkulär och rättvis!”

Vi välkomnar Omstartkommissionens slutrapport och ser fram emot att vara med och driva en omstart för Sverige som är både grön och rättvis.

Bostaden är central i en samhällsutveckling och tyvärr visar rapporten att de som redan står utanför bostadsmarknaden är ännu längre ifrån nu efter en vikande ekonomi. Det handlar främst om bostadslösa unga som dessutom riskerar att hamna utanför en arbetsmarknad i gungning. Vi behöver initiera och skapa förutsättningar för alla att hitta en första bostad!

Att planera rättvist är en arkitekturfråga. Alla människor har inte samma förutsättningar i samhället och det har vi i åtanke när vi planerar för nya bostäder.
Ulla Bergström, kontorschef på White i Stockholm

– De bostäder som byggs behöver vara mer flexibla och tillgängliga för fler. En lösning är att nyttja vårt befintliga fastighetsbestånd bättre. Att transformera lokaler och kontor till bostäder ger fler och mer flexibla bostadslösningar i en variation av lägen. Vi behöver en omställning som är både cirkulär och rättvis, säger Ulla Bergström.

Hos oss på White är vi övertygade om att återbruk och transformation är framtiden för byggbranschen. Under samlingsnamnet Reduce, Re-use, Redesign har vi samlat kunskap och resurser kring hur branschen kan ställa om till en cirkulär ekonomi – kunskap och resurser värdefulla för den omställning som Omstartskommissionen vill se när det kommer till bostäder. En cirkulär ekonomi ger en grönare byggbransch och goda förutsättningar för en mer rättvis bostadsmarknad.

Dela gärna!