Så kan byggandet i Östergötland bli klimatneutralt

Boverkets siffror visar att utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp och det återstår knappt fyra år innan Linköping ska vara koldioxidneutralt. Genom satsningar på cirkulärt byggande, klimatneutral design och att skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer kan Östergötlands bygg- och fastighetssektor bidra till ett klimatneutralt samhälle.

Östergötland har haft en stor befolkningstillväxt de senaste åren, vilket lett till en förtätning i flera kommuner. Fler invånare kräver dock fler bostäder, skolor, vårdplatser, mötesplatser med mera. Samtidigt råder det inga tvivel om att byggandet har en stor miljöpåverkan. Men hur kan det genomföras med minsta möjliga klimatpåverkan? Det kommer vår hållbarhetschef Anna Graaf att prata om på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland den 15 april.

Grunderna för att minska samhällets och byggandets klimatpåverkan läggs redan i tidig planering. Det måste skapas förutsättningar för förnyelsebar energi, klimatneutralt byggande, hållbar mobilitet och inte minst service som stödjer en hållbar livsstil.
Anna Graaf, hållbarhetschef på White

– Dessutom måste konsekvenserna av klimatförändringarna hanteras, eftersom dessa utgör en risk för såväl den fysiska miljön som människors hälsa, säger Anna Graaf.

 

 

Utanför Nyköping har White i Linköping omvandlat en gammal lada till ett klimatpositivt hotell och retreat med hållbara och naturliga material.

 

Byggmaterialen står för en stor del av klimatutsläppen vid nybyggnation idag. Så ett av de mest effektiva sätten att minska klimatavtrycket är att använda material med låg klimatpåverkan och att återbruka i mycket större omfattning.

 

– För att snabba på klimatomställningen krävs ett nytt synsätt. Istället för att alltid tänka nytt så behöver alla börja med att ställa sig frågan: ”Hur kan vi skapa något nytt av det som redan finns?”. Det kan handla om såväl kvarter och byggnader som byggmaterial eller möbler, säger Anna Graaf.

 

I Linköping är klimatneutralt byggande redan ett kriterium vid byggande på kommunal mark, men inom kort antas även en policy för att öka träbyggandet i kommunen. Trä är förnyelsebart, har låg klimatpåverkan och kan binda koldioxid och bidrar därför till att minska klimatpåverkan av byggandet.

Det är mycket glädjande och viktigt att Linköpings kommun visar vägen. Att utmana invanda mönster och våga testa nya material och metoder är avgörande för att lyckas med klimatomställningen.
Anna Graaf

Men ingen kommun, aktör eller individ klarar omställningen på egen hand, men genom att tillsammans utmana varandra kan vi driva förändringen mot en mer hållbar framtid.

 

 

Whites strategier för klimatneutralitet

  1. PLANERA långsiktigt och skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer
  2. BEVARA i stället för att bygga nytt och skapa ny design av befintliga miljöer och produkter.
  3. EFFEKTIVISERA användningen av energi och material.
  4. UTMANA med material med låg klimatpåverkan, förnyelsebar energi och cirkulär design.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att uppnå klimatneutralitet i ditt projekt!

Kontaktperson

Gith Thellsén

Gith Thellsén

Byggnadsingenjör, Kontorschef

Linköping

+46 13 35 57 45

Dela gärna!