Psykiatrisk öppenvård välkomnar patienter till nya lokaler med 75 % återbrukad inredning

Från inget återbruk till 75 % återbruk. En fast beslutsamhet har gett ett längre liv till mängder av inredning och möbler, när den andra delen i förnyandet av Psykiatrins kvarter vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås står klar. En omtanke om miljöerna och hållbarhetsövertygelse har präglat inredningsarkitekternas arbete med utformningen.

Erfarenheter och nya forskningsrön visar på ett starkt samband mellan den fysiska vårdmiljön och patienternas välbefinnande och återhämtning. Inom psykiatrin handlar det ofta om att avstigmatisera vården och dess patienter. Denna tanke löper som en röd tråd genom hela Psykiatrins kvarter, en satsning som White varit med och utvecklat sedan 2012, och som 2013 fick utmärkelsen WAN Award Best Future Healthcare Building.

Byggnaden, kallad Hus 24, är en ombyggnad av tidigare Psykiatrins Hus och utgör sista etappen i utvecklingen. Nu kan man välkomna 3 000 patienter och 180 anställda till avdelningarna för öppenvård och administration.

För Whites inredningsteam sker arbetet alltid med återbruk som mål, och en beslutsamhet att rationalisera återbruksprocessen så att den sparar både resurser och tid för beställaren. Med en gedigen erfarenhet av effektiv behovsinventering kan teamet tillsammans med beställaren skapa dynamiska, jämlika miljöer. Miljöer som möter de nya krav som ställs på lokaler och inredning, i takt med att arbetssättet inom vården utvecklas och förändras.

Foto: Jan Töve

Vi jobbar aktivt med hållbarhetstanken utifrån regionens mål i projekten, i så hög utsträckning som det går. Lokalerna skall vara attraktiva för nya medarbetare och trygga och läkande för patienter.
Susanna von Eyben, ansvarig inredningsarkitekt på White

Väggar, golv och tak går i neutrala grå eller beige nyanser i kombination med trä. Inredningsteamet på White har skapat ett samspel mellan de lugna färgskalorna och mer färgstarka möbler i grönt, lila och blått som möter kraven på kontraster för tillgänglighet.

Skillnaden mot utgångsläget är slående. Många av möblerna var från början i lackad bok eller björk med ljust färgade velourklädslar i tidstypiska mönster. En stil som ofta möts med onödig skepsis när det kommer till återbruk, menar Susanna von Eyben:

Man kan tro att det såg mörkt ut för återbruket med tanke på de befintliga möblerna. Men de är ofta robusta, av god kvalitet och formen är väl genomtänkt. Så det vore helt onödigt att kassera dem. Jag är fantastiskt stolt över att vi har skapat en fullvärdig miljö med hög gestaltning och så mycket som 75 % återbruk.
Susanna von Eyben, ansvarig inredningsarkitekt på White

Foto: Jan Töve

Contact Person

Susanna von Eyben

Susanna von Eyben

Inredningsarkitekt

Göteborg

+46 31 60 86 47

Dela gärna!