O-huset vinner Vårdbyggnadspriset 2021

O-huset vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge vinner Vårdbyggnadspriset 2021 i kategorin större vårdbyggnadsprojekt. Priset delades ut idag under Forum Vårdbyggnads höstkonferens i Malmö och projektet hyllas bland annat för sin rediga plan som kombinerar effektiv vårdproduktion med goda miljöer.

Vårdmiljöer är komplexa då de inrymmer avancerade teknik- och patientflöden samtidigt som de ska vara hållbara, innovativa och mänskliga med patienter, personal och anhöriga i fokus. Ett stort antal kompetenser ska ha förutsättningar att samverka för att ge bästa möjliga vård, där arkitekturen ska bidra till att uppfylla de krav som ställs inom såväl projekt som omgivande stadsmiljö. Vården genomgår dessutom ständigt stora förändringar, vilket kräver flexibilitet inför framtida utmaningar.

Det är väldigt hedrande att O-huset vinner det här prestigefulla priset. Framgångsfaktorerna har varit tydliga och gemensamma mål, en stark teamkänsla, högt i tak och en inkluderande process. Vi har alla arbetat hårt för att skapa ett fint projekt som håller både tidplan och budget.
Caroline Varnauskas, ansvarig arkitekt på White

Med O-huset har Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge fått 29 000 kvadratmeter nya och moderna behandlingsmiljöer med 23 operationssalar, åtta interventionssalar och en ny röntgenavdelning. Utbyggnaden ligger i ett attraktivt söderläge mot parken och inrymmer även en ny sterilteknisk avdelning. Projektet omfattar också 8 000 kvadratmeter ombyggnad av befintligt sjukhus för prepostop.

Under den dramatiska covid-våren 2020 prövades O-husets flexibilitet i skarpt läge, trots att lokalerna inte var helt i bruk ännu. När behovet av intensivvårdsplatser ökade i rask takt byggdes de 23 operationssalarna om till 64 IVA-platser på bara tio dagar. Inbyggda kvaliteter som dagsljus och utblickar i en trygg och attraktiv miljö utgjorde ett starkt stöd för de påfrestningar som både personal och patienter upplevde.

– O-huset har tagit fasta på de interiöra sambanden som det befintliga sjukhuset har och den nya vågformade mjuka betongfasaden är en utvecklig av platsens arkitektur. Vikten av dagsljus har prioriterats med stora glaspartier med utsikt över tallarna och den omgivande parken. Interiörerna har utvecklats med ett kulörkoncept som underlättar orienterbarhet, säger Caroline Varnauskas.

Omsorg kring detaljer i samspel med konsten samt ljussättning och god akustik har varit viktiga verktyg för att skapa en behaglig atmosfär i den högspecialiserade vårdmiljö som O-huset representerar.
Caroline Varnauskas

Huddinge sjukhuspark, som också hyllades av juryn, omger sjukhuset och är en inbjudande, öppen och trygg park med såväl rekreativa som sociala vistelsevärden – ett stort tillskott som motverkar stress och främjar hälsa, inte minst viktigt inom vårdens arkitektur. Större parkträd, ängsvegetation och lägre buskar omger parken och skapar fina rum med god överblickbarhet och bidrar till biodiversitet genom sin varierade artsammansättning samt tillför ekosystemtjänster.

Juryns motivering

Denna byggnad för högteknologisk vård har fått en redig plan, som kombinerar effektiv vårdproduktion med bra miljöer. Inredningen spelar en stor roll, liksom de fina utblickarna från korridorsavsluten som bevarats. Parkmiljön är samtidigt en del av interiören genom de stora glaspartierna. Parken är också en satsning på personalens hälsa och rekreation. Huset omfamnar innergårdar, rum som bär både konstnärliga och naturliga inslag, vegetation och stensättningar, och berikar den tekniktunga miljön. Den inlevelse som visats byggnaden återfinns också i placeringen i landskapet och i relationen till befintlig bebyggelse. Huset har en komplex planlösning som ska rymma många funktioner. Dess utformning grundar sig i en lyckad process som inneburit samverkan med universitet och högskola.

Efter färdigställandet har den visat sig bestå testet av pandemins anpassningskrav och prövat den flexibilitet som den byggts för. En dynamisk högteknologisk miljö, hållbar över tid, karaktäriserar detta projekt. Det gör även nyckelord som robusthet, samverkansprocess och verksamhetsnytta – effektiv design helt enkelt.

 

Kontaktperson

Caroline Varnauskas

Caroline Varnauskas

Arkitekt

Stockholm

Dela gärna!