O-huset nominerat till Huddinge byggnadspris

Nu startar omröstningen för Huddinge byggnadspris 2023, där O-huset vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är ett av fem nominerade projekt. Juryn lyfter bland annat det fina formspråket med hållbara material, ett starkt ekonomiskt tänkande och en långsiktighet som alla nybyggnadsprojekt sträva efter.

Huddinge byggnadspris delas ut för att stärka bilden av kommunen och för att öka intresset för byggnader och fysiska miljöers estetiska och arkitektoniska utformning och hur de påverkar människors välbefinnande. Omröstningen är öppen för alla och pågår fram till den 1 oktober. Vinnaren presenteras den 18 oktober.

Det är mycket glädjande att O-huset än en gång blivit nominerat till Huddinge byggnadspris. Här har vi genom vår hälsofrämjande arkitektur skapat mycket högteknologiska och samtidigt mänskliga och lugnande miljöer, vilket ger bättre förutsättningar för en bättre vård.
Caroline Varnauskas, ansvarig arkitekt på White

I nybyggda O-huset samlas operation, intervention, röntgen och sterilteknik i attraktiva behandlingsmiljöer med höga arkitektoniska värden som också stöder högteknologi och moderna arbetssätt. Gestaltningen utgår från patienternas tillfrisknande och personalens välbefinnande. Den upplevs som lugn, trygg och välkomnande med flödande dagsljus, utblickar mot grönska samt ändamålsenlig inredning och konst.

– Omsorg kring detaljer i samspel med konsten samt ljussättning och god akustik har varit viktiga verktyg för att skapa en behaglig atmosfär i den högspecialiserade vårdmiljö som O-huset representerar, säger Caroline Varnauskas.

Här kan du läsa mer om O-huset.

Juryns motivering

Byggnaden är fint anpassad till Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och utgår från dess formspråk men tillför mer dagsljus in i byggnaden och har getts en nutida omsorgsfull och högteknologisk sjukhusinredning. Den kraftfulla rektangulära volymen har skickligt tagits om hand med reliefverkande betong och varierade fönsterindelningar i fasaderna.

Fasaderna är stilfulla och interiörerna nyskapande. Byggnaden är lågmäld men ändå monumental. Den stora öppna ytan framför förstärker dess monumentalitet.  Materialen andas kvalité och kommer åldras vackert. Ett fint formspråk med hållbara material och ett starkt ekonomiskt tänkande som en miljöbyggnad guld tillför en långsiktighet som alla nybyggnadsprojekt borde sträva efter.

Dela gärna!