Nytt kontor för Epiroc får Örebros byggnadspris

Priset har delats ut sedan 2001 och går till ett projekt som bl a ”ökar förståelsen för god arkitektur och de estetiska värdenas betydelse för vår livsmiljö”.

Ur juryns utlåtande:

En kontorsbyggnad med ett helt eget uttryck har uppförts mellan det tidiga 1900-talets industriarkitektur i tegel och 1970-talets kontorsbyggnad. Den nya huskroppen bildar tillsammans med omsorgsfull hantering av utemiljön och inredning en attraktiv helhet. Ett skickligt utfört tillägg som förenar flera tidsepoker och speglar företagets utvecklingsfaser.

Visionen var ett ge Epiroc ett kontor som signalerar och genomförs för ett industriföretag i framkant, både vad gäller produkter och arbetsmiljö. En välkomnande, varm och kreativ miljö. Det känns väldigt roligt att projektet får detta fina pris
Anders Ejdeholt, ansvarig arkitekt

Epiroc är Örebros största privata arbetsgivare med närmare 2600 medarbetare. Kontoret med arbetsplatser för ca 300 medarbetare stod klart i somras. Byggnaden är också ett nav för Avosanläggningens kontorsarbetsplatser och möten.

 

Förutom att husets mål var att förse verksamheten med kontorsytor och att samla mer av personalen på ett och samma ställe blev bottenplanet den viktigaste ytan. Bottenplanet förenar alla i huset och på ”Plazan” möts man, arbetar, kopplar av eller går vidare till ett konferensrum.

Epirocs nya kontorshus erbjuder en attraktiv arbetsmiljö för alla anställda som arbetar i lokalerna, men är också en byggnad som berikar upplevelsen av staden, och är därför en värdig pristagare av Örebro kommuns byggnadspris 2018.
ur juryns utlåtande

Fasaden som är klädd med aluminiumkassetter i silvermetallic-kulör spelar på Epirocs produkter; metalliska och tekniskt spännande volymer. Byggnaden dockar också ihop tre befintliga byggnader – den röda tegelbyggnaden från början av 1900-talet och kontorshuset från 1965 samt matsals- och konferensbyggnaden med den om- och utbyggda restaurang White ritade 2011. I direkt anslutning till den nya plazan har denna byggnad nu byggts om med en mindre bistro.

 

En certifiering av byggnaden för LEED Silver pågår.

Förutom Epiroc var även Kvinnohuset, ett tryggt och säkert boende för hotade kvinnor och även det ritat av White i Örebro, en av fyra finalister till byggnadspriset.

Dela gärna!