Kvinnohuset

Kvinnohuset

Mitt i stenstaden Örebro har ett modernt trähus landat. Ett tryggt och säkert boende för hotade kvinnor, där byggnaden i sig är en förebild för hur man kan skapa smarta och hållbara infill-projekt i trånga stadsmiljöer.

Skyddat boende utan höga murar

Kvinnohuset är en ideell organisation som erbjuder hjälp och en fristad åt våldsutsatta kvinnor och barn. Förutom rådgivning och terapi bistår organisationen med skyddat boende vid kritiska situationer. När vi fick uppdraget att rita den nya anläggningen i centrala Örebro ville vi skapa en trygg och säker miljö för de boende. Samtidigt var det viktigt att huset inte skulle gömmas bakom höga murar och stängsel.

Kund: John Ekströms AB
Plats: Örebro
Status: Färdigställt 2018
Area: Nybyggd BTA: 650 kvm. Ombyggd BTA: 250 kvm
Kostnad: 20 M SEK
Bild: Anders Bobert

Byggnaden är en förebild för hållbara infill-projekt i trång stadsmiljö.
Proportionerna på ett trähus skiljer sig lite från ett traditionellt betonghus och det markerar vi med träpanelens mönster.
Fredrik Hedvall, ansvarig arkitekt

Två sammanlänkade byggnader

Verksamheten är uppdelad i två byggnader. Det så kallade Spruthuset – tidigare en del av Örebros gamla brandstation, byggd 1899 – har byggts om, och innehåller nu kontor, mötesrum och samtalsrum för personalen. För de boende finns här ett stort gemensamt kök och vardagsrum. De 11 nya bostäderna inryms i ett nytt punkthus i miniatyr, som kopplas till Spruthuset via en inglasad gång. Bostadshuset i fem våningar är byggt med en limträstomme som stabiliseras av ett trapphus i betong. Mellan de två huskropparna planeras en skyddad innergård med sittplatser, odling och lekplats.

Bostadshuset med 11 lägenheter i fem våningar är byggt med en limträstomme som stabiliseras av ett trapphus i betong.

Fördelar med trä

Träfasaden skapar en välkommen kontrast till de omgivande byggnadernas utsmyckningar, samtidigt som den smälter väl in med sina ljusa, varma färger. Med träpanel synliggörs även trästommen som till största del ligger dolt.

Trä var det ideala valet för detta trånga infill-projekt. Stommen restes otroligt snabbt, det tog bara två veckor!
Fredrik Hedvall, ansvarig arkitekt

Valet av trä hade även fler fördelar. Bland annat kunde entreprenören utnyttja det som kallas just-in-time-leveranser; stora byggelement som pelare, balkar, fackverk och bjälklagskassetter levereras samma dag som de ska lyftas in på plats med byggkran. Ett träbygge är också mycket tystare och stör grannarna mindre än andra byggsystem. En stor fördel på en plats omgiven av andra bostadshus.

Kontakt & Team

Fredrik Hedvall

Fredrik Hedvall

Arkitekt

+46 721 73 30 68

Olle Holmqvist

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...