Ny mötesplats för invånarna i tyska Staufen

Whites förslag till ett nytt medborgarhus och mediatek i tyska Staufen har fått ett hedersomnämnande i en arkitekttävling.

Byggnaden uttrycker viljan att skapa en ny samlingspunkt för Staufens invånare. Platser och rum för offentliga aktiviteter i byggnaden har placerats längs fasaden mot en korsning för att livet i medborgarhuset ska synas utåt. På kvällen blir den övre delen av mediateket ett lysande märke som symboliserar den samlade kunskap som ryms i bibliotekssamlingen.

Ett nytt torg har placerats i hjärtat av medborgarhuset för att skapa en knutpunkt där invånarna kan mötas på konserter och festivaler. Sommartid finns även ett café för den som vill ta en paus. Torget kopplar också samman byggnadens vitala delar. En tydlig rumslig sekvens knyter ihop medborgarsalen med ett förrum, publik innergård och ett bibliotek. Torget erbjuder separata ingångar till medborgarhuset och mediateket, vilket ger möjligheten att använda de två funktionerna antingen separat eller tillsammans.

I förslaget har fokus legat på att gestalta i den mänsklig skalan, vilket har resulterat i en låg volym med minimal inverkan på den befintliga omgivningen. Den låga volymen säkerställer också att de som bor i de omgivande byggnaderna bibehåller sin fina utsikt. Den keramiska fasaden är en hyllning till lokala hantverkstraditioner och en skiva med ett grönt tak där programmet skjuter igenom läker landskapet.

Förslaget utvecklades tillsammans med vår tyska samarbetspartner Günther Hermann Architekten, som vi för närvarande arbetar med i Campus Feuerbach-projektet i Stuttgart.

Dela gärna!