Nu öppnar ArkDes utställning Kiruna Forever

Hur flyttar man en hel stad? Den 2 juni öppnar utställningen Kiruna Forever på ArkDes. Den undersöker den pågående flytten av Kiruna en av de största stadsomvandlingarna i modern tid och ett projekt som vi har arbetet med sen 2012.

Under 2012 tog vi fram ett tävlingsförslag tillsammans med Ghilardi+Hellsten Arkitekter och Spacescape om visionen och utformningen av den nya staden vid flytten av Kiruna. Förslaget som kallades Kiruna 4-ever vann och sedan dess har teamet jobbat vidare med att ta fram planen för nya Kiruna, hur det ska fungera och genomföras. I arkitektteamet ingick arkitekter, landskapsarkitekter, hållbarhetsspecialister och socialantropolog.

 

Under utställningen, som har fått samma namn som tävlingsförslaget, kommer vi att visa upp den fysiska planen och visionen för den nya staden – bland annat med en projektion på en landskapsmodell som visar hur staden avvecklas i väst och utvecklas i öst, men också med en fysisk modell av torget i stadskärnan.

Vi visar staden som är i ständig förändring, men ändå hel under hela stadsflytten, vilket är målet. I modellen visas bland annat den första etappen av torget som är den främsta mötesplatsen och hur gatorna sträcker sig ut och fångar in de områden som idag redan finns som förorter till Kiruna. Förorter som kommer att bli en del av den nya stadskärnan.
Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt på White Arkitekter

Under utställningen visas även en film som är ett samtal inom arkitektteamet kring uppdraget att utforma nya Kiruna. Stadsomvandlingen innebär en unik möjlighet att bygga en stad som stödjer Kirunaborna att ta sig an stadens utmaningar, att finna en hållbar utveckling. Viktiga element har varit medborgardialogen, torget och mötesplatsen med nya näringar vid sidan av gruvdriften, hur samspelet med naturen utvecklas samt vad det innebär konkret att förnya staden med återbruk.

Det är en resursfråga att i en region som ligger långt ifrån övriga regioner att ta vara på de fina resurser som finns, men också ett sätt att ge karaktär åt den nya staden. Att de byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och en stor betydelse för kirunaborna kommer med i den nya staden för att skapa en kontinuitet i det som har givit och fortsatt kan ge Kiruna sin identitet.

Det har varit väldigt intressant att lära känna Kiruna och diskutera hur man tar med sig dess identitet in i det nya. Vi, liksom kirunaborna, är väldigt glada och stolta över att Kiruna har satts på kartan och lyfts upp på nationalscenen för arkitektur.
Krister Lindstedt

Idag, den 1 juni kl. 12.00, kan ni vara med på den virutella vernissagen i 360° som visas på Dezeen Virtual Design Festival. Den fysiska utställningen öppnar den 2 juni på ArkDes och pågår fram till den 7 februari 2021. Varmt välkomna!

Dela gärna!