Kiruna

I Kiruna pågår en av de största stadsomvandlingarna i modern tid. Ett projekt som väcker både oro och förväntan hos Kirunas drygt 20 000 invånare. Men hur flyttar man en hel stad, utan att förlora dess identitet och karaktär?

Med en gemensam vision för framtiden

I Kiruna finns världens största järnmalmsfyndighet under mark. Gruvan drivs av statliga LKAB och två tredjedelar av stadens befolkning arbetar inom gruvdriften. Men Kiruna växer och nya grupper flyttar in eller besöker staden som turister. Många av stadens invånare tar aktiv del i den kommande stadsomvandlingen. Det är ett enormt projekt som väcker både oro och förväntan bland Kirunas drygt 20 000 invånare. Det innebär också en unik möjlighet att omvandla staden till något nytt och mer hållbart. För att lyckas krävs en gemensam vision för framtiden. Projektets dignitet saknar motstycke och väcker frågan om det är möjligt att flytta en stad till en ny plats och bygga upp den på nytt, och samtidigt bevara dess unika identitet?

Stadsomvandlingen i Kiruna innebär en unik möjlighet att omvandla staden till något nytt och mer hållbart.

Kund: Kiruna kommun
Plats: Kiruna, Sverige
Status: Förväntad färdigställning 2033
Area: 120 ha
Bild: White Arkitekter, Ghilardi + Hellsten, Tegmark

Ett liv nära naturen

Klocktornet från det befintliga stadshuset, som rivs, kommer att flyttas och placeras vid det nya torget. Tillsammans med det nya stadshuset Kristallen blir det först på plats i en rad av publika byggnader och bostäder planerade kring torget. Första etappen ska vara färdig 2021 och till denna tidpunkt ska också Kiruna kyrka flyttas i ett stycke till sin nya plats.

 

Från det centralt belägna torget ska bostadsområdena byggas i samspel med det omgivande arktiska landskapet, så att de boende aldrig är mer än tre kvarter från naturen. Tanken är knyta samman Kiruna med de närliggande samhällena Lombolo och Tuolluvaara, flygplatsen och Kirunavaaragruvan. Något av det gamla Kirunas karaktär kommer att tas med genom ett fyrtiotal flyttade byggnader, samt återbruk av rivna byggnader. Det gamla Kiruna kommer att fasas ut gradvis och när staden växer österut, kommer samhället att flytta.

 

Kiruna 4-ever 

I februari 2013 vann White, i samarbete med Ghilardi + Hellsten Arkitekter, en internationell tävling för att ta fram en 20-årig utvecklingsplan över Kirunas stegvisa flytt fram till år 2033. White tog ett större grepp: En 100-årig utvecklingsplan med målet att skapa en hållbar mönsterstad med en ekonomi som inte är lika beroende av världsmarknaden för järnmalm. LKAB och Kiruna kommun presenterade därefter det första avtalet på 3,73 miljarder kronor för utvecklingen av den nya stadskärnan. Byggandet av steg 1 inleddes i juni 2014 och förväntas genomföras etappvis.

quote
Att flytta en stad innebär en unik möjlighet att omvandla Kiruna till en mer hållbar stad för nuvarande och kommande generationer.
Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt

Klocktornet från det befintliga stadshuset, som rivs, kommer att flyttas och placeras vid det nya torget. Tillsammans med det nya stadshuset Kristallen blir det först på plats i en rad av publika byggnader och bostäder planerade kring torget.

En möjlighet till nystart

Flytten innebär en möjlighet utan motstycke för Kiruna att bli en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar stad. Den nya bebyggelsen utformas utifrån en klimatneutral agenda. En tätare stadsplan, försedd med nya mötesplatser och kulturella faciliteter, kommer att främja det offentliga livet och göra det möjligt för en mer blandad befolkning att trivas. Kiruna har den snabbast växande andelen småföretag i Sverige och nu finns en stor efterfrågan på nya bostäder. Nya bostäder kommer att byggas, utöver de 3 000 hem som ska ersättas och flyttas.

Att vända negativt till positivt 

Den fysiska flytten av stadskärnan och processens sociala dimension är projektets största utmaningar. Kirunas klimat och läge innebär ytterligare prövningar. Staden, som ligger 14 mil norr om polcirkeln, ligger avlägset från andra regioner. Klimatet är subarktiskt. Den nya staden kommer att använda befintliga resurser effektivare och planer finns för att skapa en infrastruktur för återvinning i syfte att minska transporter och avfall

Kontakt & team

Krister Lindstedt

Krister Lindstedt

Stockholm

krister.lindstedt@white.se

+46 8 402 26 99

Mikael Stenqvist
Sam Keshavarz
Krister Lindstedt
Anna Edblom
Viktoria Walldin
Peter Eklund
Martin Johnson Architect
Ivar Suneson
Tobias Stenmark
Christoph Duckart
Martin Bergqvist
Åsa Bjerndell
Jack Johnson
Jan Wijkmark
Åsa Keane
Ghilardi + Hellsten Arkitekter
English
Svenska