Vattentorget, Slussen, Stockholm

Vattentorget, Slussen, Stockholm

Vattentorget är en världsunik plats som utgör hjärtat i nya Slussen. Strategiskt placerat ovanpå utloppet mellan Mälaren och Saltsjön har vi skapat en ny levande mötesplats, där besökarna kan uppleva vattnet och Stockholms silhuett från första parkett.

En plats med höga arkitektoniska kvaliteer

Vattentorget utgör en ny, bilfri och flexibel länk mellan Gamla Stan och Södermalm. Med generösa gång- och cykelstråk är det en viktig lösning för ett av innerstadens mest trafikerade områden. Torget kombinerar infrastruktur med höga arkitektoniska kvalitéer. Det väver ihop vattenregleringsinfrastruktur, i form av avbördningsluckor och slusskanalen för småbåtar, med ett helt nytt torg som bjuder in besökarna till en modern vistelseplats i närkontakt med Mälaren och Saltsjön.

Vattentorget är ett bra exempel på hur infrastruktur kan samexistera harmoniskt med högkvalitativa offentliga vistelseytor. Generösa träflak och sittplatser bjuder in besökare till att slå sig ner och njuta av den magnifika utsikten över vattnet, känna stadens puls och se båtar som slussar och avtappning av Mälarens vatten i optimalt solläge – något som skapar variation över året och ger platsen en unik karaktär och attraktion. Under Slussbron kommer det att finnas två lokaler för att aktivera platsen nattetid.

Beställare: Stockholm stad
Plats: Stockholm, Sverige
Status: Färdigställt
Bild: White Arkitekter, Foster+Partners

Ett modernt uttryck med material som knyter an

I projektet har vi samarbetat med Stockholm Konst för att integrera offentliga konstverk på platsen. Under norra änden av Slussbron kommer visas ett kuriosakabinett med arkeologiska fynd från Slussen samt glaskonst av konstnären Ebba Matz. Under sommarhalvåret kommer det att arrangeras tillfälliga konstinstallationer i avbördningsbassängerna, vilket ytterligare stärker torget som vistelseplats.

Materialpaletten knyter an väl till platsens historia med dess robusta kajer samtidigt som den bidrar med ett modernt uttryck. Det dominerande materialet är trä i kraftiga dimensioner. Kommunikationsytor är belagda med granit och betong för att vara lättskötta, hållbara och trafiksäkra. Alla räcken är specialritade och utförda i rostfritt stål, med överliggare av Accoya.

Slussen är ett av Sveriges största infrastruktur- och stadsomvandlingsprojekt. Det omfattar drygt 14 hektar som förutom Vattentorget även inkluderar södra delen av Skeppsbron och Munkbrokajen på Gamla Stansidan. På Södermalm omfattas projektet av Katarinaparken, Ryssgården, Södermalms torg, Mälarterrassen och Mariagränd. Projektet har krävt extraordinär ingenjörskonst för att hantera platsens geotekniska utmaningar. Bland djupa berglägen, förkastningszoner och gamla konstruktioner har närmare 1 700 pålar borrats 50 meter ner till berggrunden för att skapa en stabil och hållbar grund. Dryg 70 procent av Slussenprojektet är beläget under vattnet.

Projektet har pågått i över ett decennium och Whites landskapsarkitekter har ansvarat för samtlig finplanering av offentliga ytor, inklusive torg, stråk och parker.

Kontakt & Team

Paula Mackenzie

Paula Mackenzie

Landskapsarkitekt, Ställföreträdande gruppchef

+46 766 39 46 03

Gustav Jarlöv

Jack Johnson

Daniel Groop

Fredrik Angner

Andrew Davies

Andreas Ivarsson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...