Nu invigs Studenthuset – parametrisk design och dagsljusforskning i framkant

Nu invigs Studenthuset vid Linköpings Universitet. En unik byggnad som samlar studenter och forskare från hela campus Valla och möjliggör gränsöverskridande möten. Gestaltningen stödjer Linköpings Universitetets starka hållbarhetsprofil och innehåller lösningar som baseras på Whites praktiknära forskning för att skapa en kreativ miljö som sätter omtanke om människan främst.

– Studenthuset är en byggnad utöver det vanliga och det är jätteroligt att studenterna äntligen får ta den efterlängtade byggnaden i besittning, säger Linda Mattsson, ansvarig arkitekt på White.

 

Huset som certifierats med Miljöbyggnad Guld genomsyras av hållbarhet och innehåller många innovativa lösningar. Bland annat har Whites dagsljusspecialist Marie-Claude Dubois genomfört en avancerad studie inom ramen för ett forskningsprojekt, där åtta olika kvalitetsaspekter av dagsljus simulerades och utvärderades.

Här har vi undersökt dagsljusets designmöjligheter långt bortom dagsljusfaktorn, som är det mått för dagsljus som normalt brukar användas.
Marie-Claude Dubois

Beräkningarna vägledde utformningen av rummen och valen av material. Tydligast kommer detta till uttryck i det centrala, trappande biblioteksrummet, som fullkomligt flödar av naturligt ljus.

 

Arkitekterna har även samarbetat med specialister inom parametrisk design som med datorns hjälp kunnat beräkna fönsterstorlek och placering med stor precision, vilket resulterat att den karaktärsfulla röda fasaden både är energieffektiv och skapar optimala ljusförhållanden för husets vitt skilda verksamheter.

Linköpings Universitets starka hållbarhetsprofil synliggörs bland annat i den omfattande användningen av trä och takvinklarna som optimerats för en stor solcellsanläggning, vilket gör att Studenthusets uttrycksfulla utformning får ytterligare vikt som identitetsbärare för universitetet.

 

Studenthuset samlar bibliotek, restaurang, studentservice, konferens och studieplatser på en och samma plats. Genom sin placering och välkomnande, öppna entréplan blir Studenthuset en naturlig förlängning av campusområdets sociala pulsåder, Corson, och fungerar som en mötesplats som överbryggar gränserna mellan universitetsområdets olika delar.

 

– Genom att bidra till utvecklingen av hela Campus Valla, är huset på många sätt mer än en bara en byggnad. Huset är framförallt en plats som ska stödja möten mellan olika människor och intressen, säger Ola Strandell, handläggande arkitekt.

 

Imorgon invigs Studenthuset och arkitekterna Linda Mattsson och Ola Strandell från White Arkitekter är på plats även under lördagens öppna hus.

 

Läs mer om projektet här

Dela gärna!