Nobelbergets förskola finalist till ROT-priset

I den snabbt framväxande stadsdelen Nobelberget har den gamla panncentralen från 1940-talet transformerats till en förskola präglad av barns nyfikenhet och förundran, och som inspirerar till lek, fantasi och lärande. Nu har projektets utsetts till finalist i tävlingen om Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris.

På Nobelberget i Nacka omvandlas gamla industrikvarter till bostäder. I hjärtat av området ligger den gamla panncentralen, som från 1940-talet och fram till alldeles nyligen försåg området med värme. Den gamla tegelbyggnaden utmärks av sin cirka 40 meter höga skorsten, som är ett lokalt landmärke. Istället för att riva byggnaden togs beslutet att bevara så mycket av den som var möjligt och omvandla den till en förskola för områdets allra minsta att kunna växa och utvecklas i. Förskolan på Nobelberget är ett samarbete mellan White, Atrium Ljungberg och Jensen förskola.

Det är otroligt roligt att projektet kan vinna ROT-priset. Byggbranschen står inför att åstadkomma mycket med jordens allt knappare resurser. Med avstamp i det gamla kan vi förverkliga hållbara visioner samtidigt som vi bevarar uttryck och kultur.
Elena Kanevsky, ansvarig arkitekt White arkitekter

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som ska främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

 

Byggnadens historia framhävs

Panncentralen på Nobelberget har genomgått både ombyggnationer och reparationer genom åren. Dessa årsringar syns bland annat på fasaden, där äldre och nyare tegelstenar samsas. Istället för att försöka släta över skillnaden mellan gammalt och nytt valde vi att istället fortsätta på den inslagna vägen och framhäva byggnadens historia.

 

Tidigare tillbyggnader har plockats bort, gamla industrifönster har restaurerats och ursprunglig betong har bevarats i stället för att täckas med nytt tegel. Bevarade bjälklag har givit nya möjligheter att skapa rumsliga variationer för att exempelvis ge mer intima miljöer.

Ovanpå den gamla panncentralen vilar regnbågen, förskolans tredje våning, och omfamnar den tyngre tegelbyggnaden. Fasadens färger ger byggnaden ett lätt och lekfullt intryck, liksom känslan att regnbågen svävar på den underliggande tegelbyggnaden.

Vi ville skapa arkitektur för fantasi och lust. De utmanande befintliga förutsättningarna i byggnaden och terrängen gav oss möjlighet att skapa miljöer utöver det vanliga.
Elena Kanevsky, ansvarig arkitekt White arkitekter

Mellan Panncentralen och den angränsande nya gatan Bergvägen är den naturliga topografin brant. För att skapa mer ytor inomhus och samtidigt inte minska de redan komprimerade lekytorna utomhus fungerar den tredje våningen också som en bro. Den utgör en horisontell kontrast till skorstenens vertikala uttryck och skapar dessutom en spännande lekyta för barnen att upptäcka under bron. Brons undersida är klädd i ett reflekterande material, som gör att barnen kan titta upp och se sig själva från ett annat perspektiv.

 

– Vi behöver fortsätta att bli ännu bättre på att inkludera barns perspektiv i samhällsplaneringen och ta hjälp av arkitektur för att skapa bättre förutsättningar för barn att kunna växa och lära. Det är otroligt viktigt för den sociala hållbarheten i vårt samhälle och något som vi behöver säkerställa, inte minst nu sedan FN:s barnkonvention blivit lag i Sverige. Panncentralen är en förskola som från början till slut gestaltats med barnets bästa i åtanke, säger Elena Kanevsky.

 

Dela gärna!