Medborgardialogen central i förnyelsen av Hagaberg

Arbetet med att förnya och utveckla bostadsområdet Hagaberg i Lindesberg har påbörjats. Vi har, av FALAB/LIBO, fått uppdraget att leda arbetet. Genom stark samverkan och engagemang mellan stadsplanerare, fastighetsägare, kommunens förvaltning och inte minst de boende ska Framtidens stadsdel i Lindesberg nu växa fram.

Syftet med projektet i Hagaberg, även kallat Framtidens stadsdel i Lindesberg, är att skapa en stadsdel som är både socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Hyresbostäderna i området byggdes på 70-talet och är i stort behov av renovering. Husen och utemiljöerna behöver en total översyn och upprustning. Men kommunens fastighetsbolag FALAB och dotterbolaget LIBO vill ta det steget längre.

 

– Vi vill se över hela området för att skapa en miljö som är anpassad efter vad de boende behöver i livets alla faser. Därmed handlar utvecklingen av bostadsområdet om så mycket mer än bara renovering, säger Roger Sixtensson, vd för FALAB/LIBO.

White Arkitekter har fått uppdraget att leda arbetet med Framtidens stadsdel i Lindesberg. Detta efter att förnyelsen av stadsdelen Vivalla* i Örebro gett framgångsrika resultat med en avsevärt mer attraktiv och tryggare boendemiljö.

 

– Vi ser tydliga kopplingar till det vi varit med och byggt i Vivalla, men Hagaberg har sina egna unika värden och utmaningar. Det är dessa vi vill fånga och förädla, säger Gustav Fornwall, planarkitekt på White i Örebro.

Med en fysisk bas i bostadsområdet kan vi skapa oss ett inifrånperspektiv och lära känna området och de människor som bor och verkar där. Den lokala närvaron för utbyte och förståelse av perspektiv kan underlätta förändringsprocessen
Gustav Fornwall, planarkitekt på White i Örebro

Framtidens stadsdel är ett ambitiöst och långsiktigt viktigt förnyelseprojekt som väntas pågå i minst tio år. Projektet befinner sig nu i sin förstadiefas, vilket innebär fullt fokus på kunskapsinsamling och analys.

Denna förändringsresa har fått en väldigt bra start tack vare en tydlig beställare som ger tid till att formulera målbilden, ett unikt engagemang i kommunen och inte minst med hjälp av de boende som för dialog med oss.
Elin Sandström, hållbarhetsspecialist på White i Örebro

White kommer att i dialog med de boende och övriga samhällsaktörer titta på husens placering och utformning, lägenheternas planlösning och möjligheter till olika boendeformer. Även utemiljöerna ses över och möjligheten att utveckla och skapa fler gemensamma utrymmen för aktiviteter. Allt för att skapa en mer jämlik och trygg stadsdel.

 

 

* Whites uppdrag med Vivalla bestod i att ta fram underlag för en generalplan för området som skulle möjliggöra ett socialt, arketoniskt och ekonomiskt helhetsgrepp – en förnyelse som skulle adressera problemen med socialt och ekonomiskt utanförskap och skapa en tryggare stadsdel.

Kontaktperson

Gustav Fornwall

Gustav Fornwall

Planarkitekt, Processledare

Örebro

+46 19 670 22 08

Dela gärna!