Mät, analysera och optimera – så hittar du rätt lokallösning

Kontorens utformning och funktion ligger högt upp på agendan för många organisationer i ljuset av pandemin. Därmed är lokaloptimering högaktuellt bland privata och offentliga aktörer. Tomma lokaler är inte bara kostsamt, det slukar även energi i stället för att främja möten, interaktion och arbetslust i en attraktiv miljö. Men hur ska lokalerna utformas? Vilka funktioner ska de fylla och hur stora ytor behövs? Ett första steg är att mäta och analysera hur de används i dagsläget.

Omställningen från att jobba heltid på kontoret till att arbeta i stort sett varifrån som helst har inneburit ett paradigmskifte för Sveriges arbetsgivare. Pandemin har medfört nya arbetssätt och ett mer flexibelt arbetsliv. Det gör att många företag och organisationer anpassar sina lokaler efter nya behov. Alla verksamheter behöver utrymme, men ingen behöver tomma ytor och övergivna skrivbord.

Vi utvecklar nu en ny tjänst tillsammans med våra kunder via vårt innovationssystem, White Innovation Lab. Tjänsten som tas fram heter Square Meter och hjälper till att optimera varje kvadratmeter, undvika onödiga lokalkostnader och samtidigt skapa bättre och mer attraktiva arbetsmiljöer.

Mätdata tas fram med hjälp av sensorer som mäter flöden och närvaro i lokalen under en överenskommen period. Datan analyseras därefter av arkitekter och omvandlas till värdeskapande insikter som presenteras på ett lättillgängligt sätt. Lokalansvarig får därmed en tydlig bild om hur lokalen används idag och hur den skulle kunna användas imorgon, vilket underlättar för fortsatt diskussion med användare likväl som ledning om hur lokalen bör utvecklas.

– Vi har många års erfarenhet av lokaloptimering och strategisk lokalförsörjning. Nu har vi tagit nästa steg och kombinerar vår arkitektkompetens med data, säger Linda Mattsson, ansvarig arkitekt.

Med stöd i evidens kan vi eliminera osäkerhet, ge bästa möjliga insikter om lokalen och förse lokalansvarig med mer informerade förslag på förändringar. Med Square Meter blir vägen till rätt lokallösning helt enkelt kortare.
Linda Mattsson, ansvarig arkitekt på White

Vi håller precis på att färdigställa en fullskaleprototyp tillsammans med Uppsala universitet som är mycket nöjda med utfallet.

– Vi ser att detta kommer att ge en bra bild av hur de aktuella lokalerna används och vi kommer att ha ett värdefullt underlag för en fortsatt diskussion om hur lokalerna ska användas i framtiden, säger Annika Sundås Larsson, biträdande byggnadsdirektör vid Uppsala universitet.

Utvecklingen av tjänsten går nu in i nästa fas. Under våren kommer ett antal betatester att genomföras tillsammans med kunder till ett rabatterat pris. Därför söker vi nu kunder som är intresserade av att medverka i dessa. Kontakta Linda Mattsson om du är intresserad, [email protected].

Så bidrar Square Meter till ökad hållbarhet

Tomma ytor och outnyttjade lokaler kostar inte bara mycket pengar i offentlig såväl som i privat sektor. Det saknas också till stor del information om hur de utnyttjas. Det medverkar även till att nya kvadratmeter byggs – helt i onödan. Genom att optimera befintliga lokaler och byggnader minskar behovet av nybyggnation. Samtidigt kan stora besparingar göras och mer attraktiva och trivsamma miljöer skapas. Därmed bidrar Square Meter till ökad hållbarhet, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Hör av dig om du vill veta mer!

Kontaktperson

Linda Mattsson

Linda Mattsson

Arkitekt, Kontorsledning

Stockholm

+46 8 402 25 62

Dela gärna!