Malmö Stadsteater tilldelas hedersomnämnande av Malmö stad

Igår delade Malmö stad ut Stadsbyggnadspriset 2023, under prisutdelningen tilldelades Malmö Stadsteater ett hedersomnämnande. Renoveringen av teatern prisas för att ha gett staden en pånyttfödd kulturbyggnad som bidrar till stads- och kulturlivet.

Tidigare i år återöppnade Malmö Stadsteater efter en fem år lång renovering. Resultatet är en varm och mer tillgänglig mötesplats som öppnar upp mot stadens liv och en bredare publik. Renoveringen av Malmö Stadsteater utfördes av oss och Haworth Tompkins architects i samarbete med Malmö Stadsteater och Malmö Stadsfastigheter, levererat av huvudentreprenören Team Skåne.

Stadsbyggnadspriset delas ut till arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt som är hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer. I år tog Gjuteriet hem vinsten medan Malmö Stadsteater tilldelades ett hedersomnämnande.

Öppenhet, lyhördhet och samhörighet har varit viktiga ledord under renoveringens gång. Vi är därför glada över att tilldelats hedersomnämnandet som uppmärksammar särskilda insatser för att utveckla Malmös livsmiljöer. Omnämnandet är ett fint betyg på att vi lyckats skapa en teater för hela Malmös befolkningen. Vi vill också passa på att gratulera Gjuteriet som tilldelades årets Stadsbyggnadspris.
Felix Hansson, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Byggnaden uppfördes ursprungligen 1898 avsedd att vara ”folkets kulturpalats” och har under årens lopp fungerat som bland annat cirkus- och teaterlokal samt kyrka. Renoveringen har resulterat i två scener, ett café, ett inglasat gårdsrum och en ateljé för skapande verksamhet. Tidigare fanns ingen offentlig entré mot Kalendegatan men genom att omvandla ett av rummen som vetter mot gatan till ett café och öppna upp en gångförbindelse genom det inglasade gårdsrummet har teatern nu en länk till gatan.

Genom att varsamt lägga en ny årsring i husets historia, hoppas jag att vi gett ny livskraft och därmed förlängt livet på denna fantastiska byggnad.
Felix Hansson, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

I och med renoveringen har nya arkitektoniska uttryck smält samman med historiska element från den ursprungliga byggnaden. Bland annat har teaterns auditorium omgestaltats inom ramen för den tidigare formen. Detta har skapat en ny geometri för sittplatserna i form av en hästsko, anpassad till den ursprungliga cirkusplanen som har en tolvkantig form. Detta har förbättrat både publikens intimitet och tillgänglighet samtidigt som det förankrar teatern i sitt historiska sammanhang.

Här kan du läsa mer om Malmö Stadsteater.

Juryns motivering för hedersomnämnandet

En redan älskad stadsteater har fått ett nytt gränssnitt till staden genom att åter vända sig mot gatan och skapa kontakt med stadslivet, vilket främjar engagemang och möten. Nya möjligheter för teaterns verksamhet har skapats i förbisedda mellanrum, med inbjudande, robusta och sociala publika ytor. De valda färgerna och materialen skapar ett mjukt uttryck med en blandning av rått och bearbetat och har återbruk och hållbarhet som bärande tanke. Ambitionen har varit att riva minimalt och komplettera med specialritade detaljer. Genom den varsamma renoveringen av Hippodromen har staden fått en pånyttfödd kulturbyggnad som bidrar till stads- och kulturlivet.

Kontaktperson

Felix Hansson

Felix Hansson

Arkitekt

Malmö

+46 40 685 94 63

Dela gärna!