Malmö Stadsteater – Hippodromen

Malmö Stadsteater – Hippodromen

Hippodromen är Malmö Stadsteaters stora scen. Byggnaden uppfördes ursprungligen som cirkusbyggnad i slutet på 1800-talet och står nu efter omfattande renovering klar – en varm och mer tillgänglig mötesplats redo att öppnas upp mot stadens liv och en bredare publik. Renoveringen har smält samman nya arkitektoniska uttryck med historiska element från den ursprungliga cirkuslokalen.

  • Kupoltak och takvalv med trätakstolar har varsamt restaurerats.

  • Byggnaden uppfördes ursprungligen som Malmö Hippodromen 1898. Byggnaden var avsedd att vara "folkets kulturpalats".

En stadsteater mitt i staden

Hippodromen är Malmö Stadsteaters stora scen och ligger på Kalendegatan 12 nära centralstationen och Stortorget mitt i Malmö. Den nya byggnaden innehåller två scener, eget café och en ateljé för skapande verksamhet. Det nya auditoriet är utformat för att skapa en intim och flexibel föreställningsplats, där kreativiteten kan flöda fritt.

Genom renoveringen har teaterns auditorium omgestaltats inom ramen för den tidigare formen, vilket har skapat en ny geometri för sittplatserna i form av en hästsko som är anpassad till den ursprungliga cirkusplanen som har formen av en dodekagon. Detta har förbättrat både publikens intimitet och tillgänglighet samtidigt som det förankrar teatern i sitt historiska sammanhang.

Kund: Malmö Stadsfastigheter / Malmö Stadsteater
Plats: Malmö
Status: Färdigställt 2023
Area: 3 500 kvm
Foto: Åke Eson Lindman, Jenny Baumgartner och Henrik Rosenqvist
Utmärkelser: Hedersomnämnande Malmö Stadsbyggnadspris 2023

Tack vare ett gott samarbetet mellan samtliga parter och med en lyhördhet till husets själ har vi tillsammans skapat en arkitektur som signalerar öppenhet och som välkomnar hela Malmös befolkning.
Felix Hansson, ansvarig arkitekt

Ett nytt inglasat gårdsrum, som delvis täcker en befintlig gård, länkar samman auditoriet med gatan och skapar en inbjudande sekvens mellan den nya entrén och de renoverade teaterfoajéerna. Gårdsrummet fungerar som ett torg för teatern och blir en plats för mingel, workshops och uppträdanden, samt en del av foajén under föreställningar. Gårdsrummet kan öppnas upp mot resterande innergård genom en vikvägg av glas, vilket möjliggör att gårdsrummets spelplats kan flöda ut och skapa en sömlös övergång mellan inne och ute.

Malmö Stadsteater är belägen i en byggnad i rött tegel och granitsten, ritad av Theodor Wåhlin och ursprungligen byggd som Malmö Hippodromen 1898. Byggnaden var avsedd att vara ”folkets kulturpalats” med bankettsal, biljardrum, salonger och utrymmen för cirkusartister och djur. Den gamla cirkuslokalen ligger i centrum av ett innerstadskvarter och är omsluten av ett takvalv av trätakstolar och ett kupoltak. Genom ceremoniella valv från de omgivande gatorna och en yttre gård med skulpturer i granit, speglas cirkuskortegens flöde. På 1920-talet omvandlades auditoriet till en teaterlokal, och efter andra världskriget användes det som kyrka åt ELIM-församlingen. År 1994 renoverades auditoriet och foajén till att åter inrymma en öppen teaterlokal, som senare kompletterades med ett proscenium år 2008. Trots att denna renovering var tekniskt framgångsrik, dolde den många av de ursprungliga cirkusdetaljerna och gav inte teaterkonstnärerna tillräckligt med flexibilitet när det gällde möjligheten att variera utformningen av sittplatser och scen.

Genom att varsamt lägga en ny årsring i husets historia, hoppas jag att vi gett ny livskraft och därmed förlängt livet på denna fantastiska byggnad. Samarbetet med länsstyrelsen och den antikvariska experten har gett ombyggnaden en historisk förankring som har gjort det möjligt för utbyggnaden att vara djärv och distinkt, samtidigt som den förblir i ständig dialog med den ursprungliga arkitekturen.
Felix Hansson, ansvarig arkitekt

Café och ateljé skapar en livlig gatufasad Genom att skapa en anslutning mellan teatern och gatan har renoveringen gett teatern en tydligare identitet mot gatan. Tidigare fanns ingen offentlig ingång från Kalendegatan till teatern, men genom att omvandla ett av rummen som vetter mot gatan till ett café, tidigare en perukbutik, och öppna upp en gångförbindelse har teatern nu en länk till gatan. Dessutom har det tidigare biljettkontoret omvandlats till en ny ateljéstudio som kan användas för workshops, konserter, barnföreställningar och seminarier. Caféet och ateljén behåller sina fönster mot gatan vilket ger teatern en livlig gatufasad. Plywoodsnickerier, bänkskivor i patinerad koppar och lekfulla ljusarmaturer förstärker fönster, golvytor, gesimser och balustrader i caféet. Intima rum på andra våningen ger utrymme för sammankomster för små grupper, möten och fester.

Fastigheten är ett byggnadsminne vilket innebär att alla om- och tillbyggnationer måste utföras med godkännande av Länsstyrelsen. Genom hela processen, har dialogen gått förvånansvärt smidigt och konstruktivt. Troligtvis beroende på en stor lyhördhet hos arkitekterna och väl genomtänkta argument för de förändringarna som om- och tillbyggnaden har medfört.
Peter Hingström, Projektledare och beställare, Malmö Stadsfastigheter

Malmö Stadsteater – Hippodromen

Projektet är resultatet av ett samarbete mellan White arkitekter och Haworth Tompkins architects. Efter en förstudie och programhandling, som genomfördes av Haworth Tompkins architects, har White haft ansvar för system- och bygghandling. Samarbetet mellan de båda kontoren har varit kontinuerligt och präglats av ömsesidig respekt för varandras kompetenser under hela processen.

Kontakt & Team

Felix Hansson

Felix Hansson

Arkitekt

+46 721 73 32 35

Per-Anders Andersson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...