Magasin X vinner Uppsalas arkitekturpris

”Byggnaden utstrålar innovation och experimentlusta”. Så motiverar juryn varför Sveriges största kontorshus i trä – Magasin X – tilldelas Uppsalas arkitekturpris. Byggnaden är ritad av White åt Vasakronan.

Priset som i år delades ut för tredje gången sedan starten 2020, ska sporra byggaktörer och arkitekter att utveckla projekt med god hållbarhet såväl som en hög arkitektonisk nivå. Utöver Magasin X var även Ingång 100 vid Akademiska sjukhuset med White som arkitekt en av de fyra finalisterna.

Det är många som ska vara stolta idag. Ett sådant här projekt kräver avancerade insatser från alla inblandade. Som arkitekter har vi kämpat hårt med att sy ihop allt med en hög arkitektonisk kvalitet.
Anders Tväråna, ansvarig arkitekt på White

Anders Tväråna, ansvarig arkitekt och Magdalena Koistinen, kontorschef på White i Uppsala.

Priset delades ut i Magasin X av stadsarkitekt Claes Larsson och delar av juryn och går till själva byggnadsverket.

Magasin X är ett mästerverk i hållbart byggande. Vi är stolta både över slutprodukten som vi står i här och över processen.
Bo de Besche, Vasakronan

Projektet tar storskaligt träbyggande till nya nivåer. Med skyhöga hållbarhetsmål löper byggnadens miljöprofil genom allt från innovativa tekniska system för energiförsörjning och noggranna materialval, till klimatvänliga pendlingsmöjligheter.

Läs mer om Magasin X här.

Juryns motivering

En i stadsväven skickligt inplacerad och väl gestaltad byggnad. Utan åthävor tar den plats centralt i Uppsala med vackra fasader i trä och glimmande skiffersten och med väl infogade solpaneler. Den mörka årstiden lyser huset milt och varmt som en lykta.

Byggnaden utstrålar innovation och experimentlusta med samtliga konstruktioner i trä. Byggnadens inre organisation öppnar för nya sätt att arbeta och umgås på kontor och med förberedd flexibilitet att enkelt kunna omdisponera ytorna för framtida behov. Även inne i kontoren är träkänslan ständigt närvarande.

Våningsplanen kopplas samman med en trappa helt i massivt trä som är ett mästerstycke i sig. Det är en hisnande upplevelse att röra sig upp och ner i husets hjärta med dagsljuset silande ner från det stora takfönstret.

Byggnaden är förebildlig för framtida kontorsbyggande både genom sin yttre gestalt, inre organisation och materialbehandling.

Contact Person

Anders Tväråna

Anders Tväråna

Arkitekt, Kontorsledning

Uppsala

+46 18 18 38 57

Dela gärna!