Kraftiga skyfall oroar varannan östgöte

Under sommaren har ett flertal områden i Sverige drabbats av kraftiga skyfall som orsakat översvämningar på vägar, i hus och hela bostadsområden. Vår senaste Novus-undersökning visar att skyfall och översvämningar är något som varannan östgöte oroar sig för. En av tio tycker dessutom inte att deras närmiljö är tillräckligt motståndskraftig för att klara extremväder.

Klimatförändringarnas konsekvenser med kraftiga skyfall och extremväder märks redan idag på många håll. I vår statistiskt säkerställda Novus-undersökning om svenska folkets åsikter kring den byggda miljön, svarar respondenterna bland annat på frågan om de senaste årens skyfall som orsakat översvämningar bekymrar dem. Bland de östgötska respondenterna svarar hela 50 procent att detta är något som oroar.

För att våra städer ska klara av att hantera såväl skyfall som värmeböljor framöver har utformningen av staden en avgörande roll. När städerna blir allt tätare blir också allt fler ytor hårdgjorda och asfalterade. Med dessa ytor blir det svårare att få vattnet att infiltreras, fördröjas och evakueras vilket krävs för att vattnet ska bli en resurs och inte ett problem.

Vi behöver stärka grönskan och få in mer natur i staden för att motverka översvämningar. Träd, grönytor och plats för vatten i form av sänkor och tillfälliga dammar behöver skapas i våra städer för att vattnet ska kunna sugas upp, infiltrera och avdunsta på ett naturligt sätt.
Charlotta Davidsson, landskapsarkitekt, White Arkitekter

Broparken i Linköping är ett tekniskt dagvattensystem som förvandlats till ett attraktivt och gemensamt stadsrum med bäck, ängar och fruktträd. Parken, som vi gestaltat, har blivit en levande och omtyckt stadspark liksom en viktig del av stadens ekosystem med livsmiljö för exempelvis uttrar, hägrar och pollinerande insekter.

Trots den utbredda oron visar Novus-undersökningen att 10 procent av östgötarna anser att deras närmiljö inte är tillräckligt motståndskraftig för att klara extremväder som kraftiga skyfall.

Våra dagvattensystem i form av ledningar under mark gör att vi leder bort det värdefulla vattnet från staden. Om vi däremot bygger system där vi kan hålla kvar vattnet kan det nyttjas för bevattning, det hjälper till att sänka temperaturen och vattnet renas på ett naturligt sätt innan det rinner ut i sjöar och vattendrag.
Charlotta Davidsson, landskapsarkitekt, White Arkitekter

– Dessutom kan det, rätt gestaltat bli en tillgång för stadens invånare med nya spännande vattenmiljöer för lek och rekreation, fortsätter Charlotta Davidsson.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med klimatanpassning och landskapsarkitektur.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 13–22 mars 2023. Den är statistiskt säkerställd och har 3 390 respondenter mellan 18–79 år ur Novus Sverigepanel.

Dela gärna!