Kraftiga skyfall oroar varannan Örebroare

De senaste åren har ett flertal områden i Sverige drabbats av kraftiga skyfall som orsakat översvämningar på vägar, i hus och hela bostadsområden. En undersökning utförd av Novus, på uppdrag av White, visar att detta är något som hälften av Örebroarna oroar sig för. Rapporten visar också att fyra av fem Örebroare dessutom vill se mer grönska i sin stad, främst för att öka sin trivsel – men grönska är också en utmärkt idé för att skydda staden mot översvämning eller överhettning.

Klimatförändringarnas konsekvenser med kraftiga skyfall och extremväder märks redan idag på många håll. I White Arkitekters statistiskt säkerställda Novus-undersökning* om svenska folkets åsikter kring den byggda miljön, svarar respondenterna bland annat på frågan om de senaste årens skyfall som orsakat översvämningar bekymrar dem. Hela 50 procent svarar att detta är något som oroar – här särskiljer sig inte Örebroare från resten av riket.

För att våra städer ska klara av att hantera skyfall framöver har utformningen av staden en avgörande roll. När städerna blir allt tätare blir också allt fler ytor hårdgjorda och asfalterade. Med dessa ytor blir det svårare att få vattnet att infiltreras, fördröjas och evakueras vilket krävs för att vattnet ska bli en resurs och inte ett problem.  För att kunna hantera effekterna av klimatförändringarna och minska risken för översvämningar behöver vi frigöra hårdgjorda ytor och få in mer grönstruktur i våra offentliga miljöer och stadsrum.

Eftersom grönska är en åtgärd som får människor att uppleva staden mer attraktiv samtidigt som fastighetsägare och förvaltare skyddar sina byggnader mot skyfall eller extremvärme borde större satsning på grönska vara en icke-fråga.
Gry Arvidsson, landskapsarkitekt, White Arkitekter.

Branschen styr på flera sätt mot en mer grön riktning. En del av EU:s mål med den gröna given är att stärka den biologiska mångfalden. Det innebär bland annat att våra städer och byggnader kommer att behöva ge tillbaka till naturen för att anses vara hållbara investeringar.

Summerande är således platser för grönska och vatten i anslutning till byggnader ett bra sätt att:

  • Hantera extremväder och göra den byggda miljön mer motståndskraftig
  • Ge plats för rekreation och få människor att trivas
  • Stärka ekosystem och öka den biologiska mångfalden
  • Säkerställa en hållbar investering

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med klimatanpassning och landskapsarkitektur.

*Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 13–22 mars 2023. Den är statistiskt säkerställd och har 3 390 respondenter mellan 18–79 år ur Novus Sverigepanel.

Kontaktperson

Elin Sandström

Elin Sandström

Hållbarhetsspecialist, Processledare, Gruppchef

Örebro

+46 19 670 22 16

Dela gärna!