Kom och sitt vid vårt bord på Järvaveckan

Syftet med Järvaveckan är att minska gapet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Det är en mötesplats för öppna samtal och vidgade vyer, där fler röster blir hörda och fler perspektiv blir kända. Därför medverkar vi på plats, men inte på en scen eller i något panelsamtal. I stället bjuder vi in till samtal och diskussioner på marken runt ett långbord, dit alla är välkomna.

White Stockholm har närvarat på Järvaveckan och arrangerat samtal på många olika sätt sedan starten 2016. I år kommer vi att anordna en samtalsserie i avslappnade former runt ett långbord för att få fler människor att mötas och vara med i dialogen.

Medverkar gör bland annat gäster från Stadsbyggnadskontoret, Svenska Bostäder, Idrottsförvaltningen, Stockholmshem, Titania, Hemsö och Byggvesta tillsammans med experter och arkitekter från Whites Stockholmskontor. Alla är välkomna att stita med eller stå bredvid och lyssna och även delta i diskussionen mot slutet.

– För att komma närmare stadens alla olika invånare har vi valt att hålla våra samtal på marken. Dels för att sänka trösklarna för fler att delta i dialogen, dels för att smidigt kunna ta del av deras tankar och åsikter, säger Martin Ehn Hillberg, kontorschef för White Stockholm

Vi ser fram emot viktiga och intressanta samtal mellan invånare, näringsliv och politiken om både Järvaområdets och Stockholms utveckling.
Martin Ehn Hillberg, kontorschef för White Stockholm

Mellan den 31 maj och den 2 juni kommer vi att arrangera en samtalsserie med tre olika teman enligt nedan:

 

31 maj, kl. 15.00 – 16.00: Offentliga rum – Hur skapar vi mer möjlighet för vardaglig idrott och rörelse i Stockholm?
Stillasittande ökar risken för ohälsa. Fysisk aktivitet och rörelse är dessutom centralt för barns utveckling och lärande. En studie från Folkhälsomyndigheten visar att en stor andel svenskar sitter stilla huvuddelen av dagen – var fjärde person upp till tio timmar om dagen. Vid detta rundabordssamtal pratar vi om platser för idrott och rörelse samt hur vi skapar rörelsefrämjande miljöer för mer aktivitet i vardagen. Alla som vill är välkomna att lyssna eller vara med mot slutet.

1 juni, kl. 15.00 – 16.00: Visionära rum – Hur blir Järva storslaget?
Vackra livsmiljöer och byggnader bidrar till en stolthet över platsen samt ökar människors vilja att värna, visa upp och ta hand om den. Runt vårt långbord äger samtal och workshops rum, där vi tillsammans genomför idéprojekt kring skapandet av landmärken och identitetsmarkörer på Järvafältet. Syftet är att skapa visionära rum med frågeställningen ”Hur blir Järva storslaget?”.

2 juni, kl. 15.30 – 16.30: Allt från flickrum till tantrum – Inkluderande mötesplatser och boendemiljöer i Järvaområdet
I en färsk Novus-undersökning som vi har genomfört uppger var fjärde stockholmare att de inte känner sig hemma i det offentliga rummet. Samtidigt visar flertalet studier på att det offentliga rummet används övervägande av pojkar och unga män. I ett rundabordssamtal pratar vi tillsammans om hur vi kan skapa inkluderande och jämlika mötesplatser, där alla känner sig välkomna – även flickor och tanter. Vem som helst som är på plats kan komma och lyssna och delta i samtalet mot slutet.

Vill du vara med och forma samtalen? Välkommen att sitta vid vårt bord!

Här hittar du det fullständiga programmet för årets Järvavecka.

Långbordet där samtalen kommer att hållas är en social möbel som utvecklades i samarbete mellan Helsingborgs stad, konstnären Ebba Matz, Kulturhotellet, möbelproducenten Nola och White. Det är skapat för att förbättra gemenskap och trygghet, där vitt skilda sällskap och besökare kan samlas vid samma bord för lek, picknick, fest, studier, vilopaus och mycket annat. Långbordet, som idag står utanför vårt kontor på Östgötagatan 100, flyttas tillfälligt till Järvaveckan under evenemanget för att på en ny plats fylla sitt syfte; att främja gemenskaper.

Dela gärna!