Hamntorget – Södra Skanstull

Hamntorget – Södra Skanstull

Längs strandpromenaden som går utmed Hammarbykanalen och Årstaviken, alldeles utanför vårt kontor Katsan, ligger Hamntorget. Sedan arbetet med planprogrammet för Södra Skanstull tillfälligt pausats gick vi ihop med våra grannar Folksam och Trädgården/Huset under bron för att skapa ett mer attraktivt, tryggt och aktiverat område under och i närheten av Skanstullsbron och Skansbron.

Ett utomhusrum för möten, lek och avkoppling

Hamntorget hade länge saknat en tydlig plats för möten och vistelse. Utöver att ligga nära kontor och skola, är området del av det mycket uppskattade promenadstråket som går längs Årstaviken.

Utöver att skapa ett mer definierat utomhusrum för möten, lek och avkoppling har tanken varit att visa hur det med relativt små medel och tillfällig arkitektur går att aktivera platser i den offentliga miljön.

Kund: Folksam
Plats: Stockholm
Skede: Färdigställt 2020
Utmärkelser: Monocle Design Awards 2021
Foto:
Jann Lipka, White

Som ett första steg i arbetet mot ett härligare Skanstull skapades Hamntorget – en plats för möten med goda möjligheter till andra tillfälliga aktiveringar av platsen.

Det slingrande långbordet togs fram i ett tidigare projekt och har platsanpassats för Hamntorget i nära samarbete med Nola Industrier, som också tillverkat det. Det är uppdelat i sektioner för att flera sällskap ska kunna nyttja det samtidigt för olika aktiviteter. Bordet har setts användas av den närliggande skolan för utomhuslektioner och av kontoren i området för möten. 

En sektion av långbordet står på ett trädäck, som behandlats enligt Shou Sugi Ban-tekniken. Den japanska metoden där träets yta förkolnas för att göras vattenfast används oftast för husbyggen, men är ovanlig i offentliga miljöer.

Ovanför platsen hänger belysning som ökar trivseln och trygghetsupplevelsen, samtidigt som rumsligheten förstärks.

Hamntorget är till för besökare i alla åldrar. För att uppmuntra till fantasi och lek bland de allra yngsta har lekskulpturer av Eva Fornåå placerats nära långbordet.

En plats för tillfälliga aktiveringar

Hamntorget är också tänkt att kunna användas för andra tillfälliga aktiveringar, stora som små. Det har vid två tillfällen använts för Whites Arkitekturfestival, som 2015 och 2019 lockade hundratals besökare.

Hamntorget har blivit en naturlig och uppskattad mötesplats för människor som vistas i området under broarna i Södra skanstull. Det är ett exempel på att det inte behöver vara komplicerat eller dyrt att aktivera platser och skapa nya rum i den offentliga miljön. Vikten av sådana platser har inte minst blivit tydlig under pandemin, när många människor sökt sig till sociala rum utomhus för att kunna mötas.
Josefin Norén Almén, landskapsarkitekt

Kontakt & Team

Cecilia Jarlöv

Cecilia Jarlöv

Landskapsarkitekt, Gruppchef

+46 721 73 32 73

Josefin Norén Almén

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...