Kastrup Havsbad i ny utställning på DAC i Köpenhamn

För att fira att UNESCO har utsett Köpenhamn till World Capital of Architecture 2023 arrangerar Danish Architecture Centers (DAC) utställningen Copenhagen in Common. Utställningen lyfter Köpenhamns starka tradition att fokusera på lokalsamhället och allmänhetens deltagande. Som en del av utställningen ställs vårt projekt Kastrups Havsbad ut.

Frågor som hur arkitekturen i Köpenhamn påverkar hur medborgarna interagerar och hur den stärker känslan av gemenskap lyfts när utställningen Copenhagen in Common nu öppnar. Genom bland annat den historiska stadsplanen och ett flertal unika case som kännetecknar staden i dag utforskar utställningen hur Köpenhamn skapar livskvalitet men också var det finns utrymme för förbättring i stadens utveckling.

Ett av de case som besökarna får ta del av är Kastrup Havsbad på Amager Strand i sydöstra Köpenhamn. Havsbadet stod klart 2005 och presenteras i utställningen genom en ny modell och en film av badet. Genom Kastrup Havsbad förvandlades den tidigare förbisedda strandremsan till en populär plats att besöka för både turister och lokalbefolkning.

Kastrup Havsbad är ett unikt projekt som vi känner enorm stolthet över, inte minst då det tagits emot så positivt av allmänheten. Havsbadet har sedan det stod klart varit en välbesökt plats i staden, något som är ett kvitto på att vi lyckats skapa en inbjudande plats för besökarna. Att badet nu får representeras i DACs utställning är därför extra roligt.
Martin Sundberg, arkitekt och kontorschef White Arkitekter Malmö

Inkludering – en ledstjärna
Från strandkanten sträcker sig en träpir ut i Öresund som slutar med badet, som på grund av dess cirkelformade design även är kallat ”Snigeln” i folkmun. Längs med piren löper en träbänk som bjuder in besökarna till vila. Inkludering och tillgänglighet var sedan första skiss en ledstjärna i projektet, något som bland annat speglar sig i de ramper och specialfunktioner som gör badet tillgängligt för alla. Havsbadet som består av 870 kvadratmeter trädäck är även gratis för allmänheten och öppet året runt.

Utställningen Copenhagen in Common pågår från 5 maj till 22 oktober. Läs mer om utställningen här.

Kontaktperson

Martin Sundberg

Martin Sundberg

Arkitekt, Kontorschef

Malmö

+46 40 660 93 18

Dela gärna!