Inkluderande skateparker – så kan fler våga testa brädan i det offentliga rummet

Hur kan skateanläggningar bli mer inkluderande genom fysisk gestaltning? Nu lanseras forskningsrapporten Inkluderande skateanläggningar där White och Sveriges skateboardförbund har genomfört en studie tillsammans med ickenormativa skateboardåkare för att fler ska känna sig välkomna.

Killar och män utgör idag 78% av medlemmarna i Sveriges skateboardföreningar och intresset förväntas öka då skateboard blir en OS-sport 2020. Många sociala och mediala initiativ har tagits för att göra skate till en mer jämställd och jämlik aktivitet men det saknas projekt som har undersökt hur skateanläggningar i sig kan gestaltas för att bli mer inkluderande.

Vi är ett förbund som vill se en jämställd, jämlik och inkluderande skatekultur och genom att undersöka hur design av skateboardmiljöer kan påverka detta får vi ytterligare ett verktyg som kan ta oss närmare vår vision.
Niklas Boström, föreningsutvecklare på Sveriges skateboardförbund

Resultatet av studien visar att dagens skateanläggningar har byggts utifrån normer som bidrar till att exkludera underrepresenterade grupper. Lösningen för att fler ska våga ta plats och känna sig bekväma i skateparkerna är en multifunktionell utformning med rumslig variation, snällare åkytor, tillgänglighet, trygghet och karaktärsstark design.

De flesta skateparkerna är idag enfunktionsanläggningar, gjorda i betong med tydlig kant och hög svårighetsgrad. Jag är övertygad om att en kreativ och normmedveten utformning av skateanläggninar kan bidra till att skate blir en mer jämställd aktivitet som fler vågar pröva på.
Fredrik Angner, ansvarig landskapsarkitekt på White

Arbetet med Inkluderande skateanläggningar har letts av experter inom normmedveten gestaltning och bygger på en metodik som White har arbetat fram i det internationellt uppmärksammade projektet Flickrum i det offentliga.

Om vi vill skapa inkluderande platser är det grundläggande att involvera underrepresenterade grupper i designprocessen och att medskapandet blir en del av platsen efter att anläggningen står klar. Det arbetet ligger dessutom helt i linje med FN:s barnkonvention.
Rebecca Rubin, processledare och arkitekt på White

Forskningsprojektet Inkluderande skateanläggningar

Projektet är finansierat av White Research Lab och Sveriges skateboardförbund.

Här finns hela rapporten Inkluderande skateanläggningar för nedladdning.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Angner, landskapsarkitekt, White arkitekter

[email protected], tel: +46 8 410 823 81

 

Niklas Boström, föreningsutvecklare, Sveriges skateboardförbund

[email protected], tel: +46 739 976 484

Dela gärna!