House of Choice finalist i Sweden Green Building Awards 2021

House of Choice invigdes den 1 juni och är en elva våningar hög byggnad som med hjälp av solceller, passivhusteknik och geoenergi är Skandinaviens första nollenergihotell och världens mest solcellstäta. Nu är projektet finalist i Sweden Green Building Awards 2021 med Årets BREEAM-byggnad.

I takt med att resenärer blivit allt mer miljömedvetna och vill bo mer hållbart har White Arkitekter med House of Choice skapat framtidens byggnad i Arenastaden, Solna, tillsammans med Fabege och Nordic Choice Hotels. Förutom 336 hotellrum rymmer byggnaden en kontorsdel för Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor och 88 long stay-lägenheter. Nollenergi innebär att lika mycket energi som förbrukas också ska produceras.

Att nå nollenergi var projektets tydliga och gemensamma målsättning. Det visar att ett gott lagarbete och rätt prioriteringar leder till goda resultat – genom hela processen.
Petter Wesslander, handläggande arkitekt på White Arkitekter

Solcellerna – en del av arkitekturen

Den södervända fasaden och taket kläs av sammanlagt mer än 2 500 kvadratmeter solceller, vilket under ett år ger el som räcker för en elbil att köra mer än 40 varv runt jorden. Hotellet är världens mest solcellstäta och solcellerna täcker byggnadens årsförbrukning av el. Solcellerna bidrar till takets form och på fasaden sitter de inbyggda i glaspaneler olika i färg och form. Genom att integrera solcellerna i gestaltningen bidrar fasaden fortfarande med höga estetiska värden till omgivningen. Den samspelar med övrig bebyggelse i Arenastaden och upplevs varierad beroende på väder, hur ljuset reflekteras och vilken tidpunkt på dygnet det är.

Nu är projektet finalist i Sweden Green Building Awards 2021, en tävling som korar de aktörer som på ett utmärk sätt visat på vilja, engagemang och långsiktighet i sitt hållbarhetsarbete. House of Choice är finalist i kategorin Årets BREEAM-byggnad. BREEAM-SE används för att certifiera nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

Utmärkelserna på Sweden Green Building Awards 2021 delas ut årligen av Sweden Green Building Council i syfte att uppmärksamma projekt och individer som, på bästa sätt, bidragit till att främja hållbarhet inom samhällsbyggnad.

– I årets nomineringar till Sweden Green Building Awards ser vi en positiv trend mot att certifiera hela bestånd av fastigheter vilket snabbar på omställningen i vår bransch ytterligare. Vi har fantastiska nomineringar i år som det ligger ett enormt engagemang och arbete bakom, säger Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council i ett uttalande.

Årets evenemang går av stapeln den 30 november.

Årets finalister

 • Årets person inom hållbart samhällsbyggande
  Filip Elland, Hållbarhetschef, Castellum.
  Karin Degerfeldt, funktionschef projektledning, samhällsbyggnad, Skellefteå kommun.
 • Årets BREEAM-byggnad
  Nationalarenan 3, Fabege, Solna
  Lidl Sigtuna Stadsängar, Lidl, Sigtuna
 • Årets BREEAM-In-Use-byggnad
  Torp Vårdcentral, Hemsö, Lerum
  Forumkvarteret (Dragarbrunn 27:2), Atrium Ljungberg, Uppsala
 • Årets utmärkelse för Hållbar infrastruktur
  Upprustning Packhuskajen, Göteborg
  Skellefteå Site East, Skellefteå
 • Årets LEED-byggnad/projekt
  SKF HQ Götaholm, SKF Sveriga AB, Göteborg
  Sthlm 01, Skanska Fastigheter, Stockholm
 • Årets LEED O+M
  Hötorgshus 3-4, Vasakronan, Stockholm
  Ottar 6, Kungsleden, Västerås
 • Årets Miljöbyggnad
  Neo Davidshall, Riksbyggen, Malmö
  Faunan/Sköndalsvillan, Hemsö, Tyresö
 • Årets Miljöbyggnad iDrift
  Syret 6, Wihlborgs, Lund
  KTH Singsing, Akademiska Hus, Stockholm
 • Årets NollCO2-projekt
  Lidl, Visby
  Faunan/Sköndalsvillan, Hemsö, Tyresö

Kontakt

Raimo Joss

Raimo Joss

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 59

Dela gärna!