Han ska vårda vårt kulturhistoriska arv utomlands

Bo Hofsten, arkitekt och restaureringsarkitekt på White Arkitekter, har fått uppdraget som husarkitekt för SFV Utrikes. Fokus ligger på kulturhistoriska anläggningar och svenska institut och nu väntar uppdrag runt om i Europa för arkitekten med över 40 års erfarenhet.

Han är slottsarkitekt för Stockholms slott och har lång erfarenhet av restaureringsarkitektuppdrag i kulturhistoriska byggnader, med uppdrag som ombyggnaden av Gamla Riksdagshuset på Riddarholmen och Armémuseum, samt som husarkitekt för Kungliga Operan och Nationalmuseum. Men Bo Hofsten har samtidigt arbetat utanför Sveriges gränser det senaste årtiondet, med bland annat ambassadkansliet i Luanda och ambassaderna i Canberra, Oslo och Helsingfors. Även då på uppdrag av Statens fastighetsverk Utrikes.

 

I det nya uppdraget som husarkitekt för SFV Utrikes ligger fokus på kulturhistoriska anläggningar och svenska institut i Europa. Bo Hofsten själv tror att hans engagemang har bidragit till att han har tilldelats uppdraget.

Jag har arbetat med Statens fastighetsverk i stort sett sedan det bildades 1993. I den här typen av uppdrag måste man vara som en idrottare och alltid prestera på topp, jag gör alltid mitt bästa och är väldigt engagerad i projekten.
Bo Hofsten, arkitekt och restaureringsarkitekt, White Arkitekter

Statens fastighetsverk (SFV) har uppdraget att förvalta en del av statens fastighetsbestånd. SFV ansvarar för fastigheter som staten behöver långsiktigt för speciella ändamål, samt fastigheter med stora kulturhistoriska värden för vilka staten har ett särskilt ansvar. SFV förvaltar även svenska ambassader och residens i ett 60-tal länder och i sex världsdelar.

 

Ska försvara långsiktiga värden

För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten och kulturmiljöerna har SFV upphandlat husarkitekter som generalkonsulter. Bo Hofsten och tre andra husarkitekter har nu fått i uppdrag att försvara anläggningarnas långsiktiga värden, vara bollplank till förvaltaren i frågor kring den pågående förvaltningen och agera samordnande konsult vad gäller arkitektur och andra discipliner. Fastigheterna består exempelvis av ambassadanläggningar, kanslier, chefsbostäder, personalbostäder och svenska institut och är indelade i fyra grupper med olika inriktningar.

 

Uppdragen sträcker sig över hela skalan, från små badrumsombyggnader till omfattande renoveringar.

 

– Det är spännande att ta sig an de kulturhistoriska byggnaderna och utveckla dem för en förändrad verksamhet, utan att byggnaden förvanskas eller att det kulturhistoriska värdet minskar. Det är lite otacksamt för om man lyckas så märks inte ens arbete, skrattar Bo Hofsten.

 

Trots många år i branschen och lång erfarenhet har inga planer på att sakta ner.

Nu har jag fått upp farten, så här roligt har det aldrig varit tidigare. Som arkitekt blir man bättre med åren, man har förhoppningsvis lärt sig av sina misstag.
Bo Hofsten, arkitekt och restaureringsarkitekt, White Arkitekter

SFV:s upphandlade husarkitekter

  • Bo Hofsten, White arkitekter, har tilldelats uppdraget som husarkitekt SFV Utrikes med fokus på kulturhistoriska anläggningar och svenska institut.
  • Stina McKay, BAU arkitekter, har tilldelats uppdraget som husarkitekt med fokus på modernare anläggningar uppförda av SFV, varav vissa har ännu aktiva ursprungsarkitekter.
  • Erik Hovlin, Murman arkitekter, har tilldelats uppdraget som husarkitekt på orter i östra Europa, Oceanien och Asien.
  • Britt Almqvist, Lundberg arkitektur, har tilldelats uppdraget som husarkitekt på orter i Afrika samt några orter i Nordeuropa.

Avtalet löper på 3 år. Efter den kan uppdraget förlängas årsvis under maximalt sex år.

Dela gärna!