Hallands Konstmuseum kan bli Årets museum 2022

Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums) har nominerat tre museum till utmärkelsen Årets museum. Hallands Konstmuseum tävlar i gott sällskap med Nationalmuseum och Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum. Vinnaren utses på museernas Vårmöte den 26 april i Halmstad.

Mellan 2017 och 2019 genomfördes en omfattande om- och tillbyggnation av Hallands Konstmuseum av White Arkitekter. Tillsammans med museet, konstnärer och övriga delaktiga har arkitekter, landskapsarkitekter och inredningsarkitekter från White arbetat med att förbättra besökarupplevelsen för att attrahera personer som vanligtvis inte besöker ett museum. Att tillgängliggöra kulturen för fler människor har varit fokus för hela projektet. I sin nya form har museet och den omgivande utemiljön blivit en självklar mötesplats med fokus på konst och kultur för alla åldrar.

Vi är mycket glada för nomineringen och hoppas naturligtvis att vi ska kunna ta oss hela vägen, trots den hårda konkurrensen. Vi ser White Arkitekters fantastiska arbete med om- och tillbyggnaden som en del i denna framgång.
Magnus Jensner, museichef på Hallands Konstmuseum

Det vackra landskapet mot Nissan var tidigare underutnyttjat. Huvudidén från White har varit att vända museet mot vattnet och staden genom att göra trädgården till en viktig del av upplevelsen. Museet är ett samspel mellan inne och ute, nytt och gammalt där konsten är ständigt närvarande.

Vi är mycket stolta över att ha tagit fram miljöer, både inne och ute, som Hallands konstmuseum har kunnat fylla med innehåll och lyfta till den mötesplats som den är idag.
Lotta Sundell, ansvarig arkitekt

Alla har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn som består av representanter från Sveriges Museer, Svenska ICOM, övriga kultursektorn samt besöksnäringen. Juryn kommer nu att besöka de tre finalisterna för att få bättre inblick i deras respektive verksamheter.

Juryns motivering

Konsten präglar alla delar av Hallands konstmuseum – från en omfattande samling och utställningar till fasta utsmyckningar, pedagogiska satsningar och inspirerande samarbeten. Konstnärlig formgivning av hörsal, golv, väggar och möbler likväl som fasad och den omgivande trädgården skapar ett generöst tilltal som ger publiken en helhetsupplevelse. Museet är ett nav i att bygga en attraktiv konstregion genom att spegla närområdet, sätta det i ett vidare sammanhang som påminner om att all betydande internationell konst är lokal någonstans i världen.

Kontaktperson

Lotta Sundell

Lotta Sundell

Arkitekt, Kontorschef

Halmstad

+46 35 15 24 09

Dela gärna!