Grönt ljus för Ankerhagen

På uppdrag av Scandinavian Property Group (SPG) planerar vi genom förslaget ”Ankerhagen – med hjärta för naturen” att utveckla Hamars mest innovativa, gröna och hållbara bostadsprojekt i trä i form av cirka 240 bostäder och gemsamhetsfunktioner. Endast ett år efter starten av detaljplaneprocessen står det nu klart att planen godkänns av kommunfullmäktige i Hamar kommun.

I maj 2022 köpte SPG marken av Hamar kommun och samma år stod det klart att vi vann uppdraget att utveckla Ankerhagen. Vårt förslag består av en mångsidig boendemiljö i form av olika typer och storlekar, allt från studentlägenheter till omsorgsboende, seniorkoncept och radhus. Genom gemensamma sociala ytor som exempelvis festlokaler, träningsrum och cykelverkstad i kombination med delningsekonomi ges grannarna möjlighet att lära känna varandra vilket bidrar till en ökad tillhörighet och på längre sikt en bättre folkhälsa bland de boende.

Gemenskapen mellan grannarna spelar en central roll i Ankerhagen. Genom att utveckla ett område för människor i alla åldrar och olika livssituationer skapar vi förutsättningar för en bostadskarriär inom området vilket i sin tur bidrar till omsorg för både grannar och närmiljö.
Anna Nilsson, ansvarig arkitekt, White Arkitekter
På uppdrag av Scandinavian Property Group har vi ritat Ankerhage – Hamars mest innovativa, gröna och hållbara bostadsprojekt i trä

Utöver social hållbarhet kännetecknas även Ankerhagen av ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Bostadsområdet ligger centralt i Hamar vilket gör det möjligt att promenera eller ta cykeln framför bilen. Samtidigt präglas området av Ankerskogen som ligger intill. Naturområdet tillvaratas och stärks ytterligare genom frodiga innegårdar, ett centralt grönområde mellan byggnaderna och gröna stråk för gång och cykel som förbinder bostadsområdet med sin omgivning.

Då tomten har en höjdskillnad på 14 meter har det varit viktigt att förhindra att allt dagvatten samlas på lägsta punkten. Även sett ur detta perspektiv spelar områdets grönområden en viktig roll.

Tack vare en blandning av vegetation, naturlig infiltration, vattenspeglar och regnbädd med träd i gaturummet hanteras dagvattnet som en resurs i området i stället för ett problem.
Mads Engh Juel, ansvarig landskapsarkitekt, White Arkitekter

Läs mer om Ankerhagen här.

Kontaktperson

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Arkitekt

Oslo

+47 480 707 36

Dela gärna!