Går det att bygga klimatneutralt?

Klimatförändringarna börjar bli påtagliga och byggbranschen behöver öka takten för att minska sin klimatpåverkan. Många länder, organisationer och företag sätter upp långsiktiga klimatmål och inom ramen för Fossilfritt Sverige lanserades i onsdags Färdplan för en klimatneutral byggbransch till 2045, ett arbete White engagerat sig i under det gångna året.

Det krävs ett ökat fokus på material och att stimulera till cirkulär ekonomi om vi ska kunna nå upp till målet om en klimatneutral byggbransch. Färdplanen riktar sig såväl till politiker som fastighetsägare, entreprenörer och konsulter.
Anna Graaf, hållbarhetschef på White

En utmaning i sammanhanget är att få den svenska byggbranschen att enas om en definition av vad klimatneutralt byggande innebär. Ibland pratar man om det internationella begreppet zero net carbon, ibland om koldioxidneutralitet, ibland klimatneutralitet. Hittills har man mest fokuserat på att balansera byggnadens klimatpåverkan under drift med förnyelsebar energi, men nu ökar fokus på att även inkludera materialens och byggproduktionens klimatpåverkan i kalkylerna.

 

På vissa sätt ligger Sverige före många andra europeiska länder som fortfarande har mycket kvar innan de ställt om till fossilfri energi. Här har vi länge haft fokus på energi och energianvändning till exempel genom grön el, fjärrvärme och välisolerade hus.

Att ta hänsyn till klimatpåverkan genom hela byggprocessen, bland annat genom att titta på olika alternativ när det gäller material, är fortfarande ett ganska oetablerat tankesätt i Sverige.
Anna Graaf, hållbarhetschef på White

White är involverade i SGBC:s pågående arbete med att ta fram en gemensam definition för Net Zero, och har även sedan åtta år tillbaka arbetat inom ett pilotprojekt med Zero Net Carbon-byggnader i Norge.

 

Karin Hedén, miljöspecialist på White, har bland annat haft rollen som miljösamordnare vid byggnationen av Johanneberg Science Park och A Working Lab på Chalmers. Hon poängterar vikten av att redan i tidiga skeden ta hänsyn till vilka som är de stora klimatpåverkarna i ett byggprojekt. Att skapa en klimatneutral byggnad kan handla om att redan från start laborera och utifrån beräkningar göra noggranna val av exempelvis stomme och grundläggning. Att ställa krav inom alla led – på transporter, material och design utifrån parametrar som styr mot en minskad klimatpåverkan.

Engagerade beställare som vågar satsa och inte kompromissar bort målen för klimatneutralitet kommer att vara de som driver utvecklingen och kan påverka en omställning inom byggmaterialindustrin.
Karin Hedén, miljöspecialist på White

Frukostseminarium på White i Göteborg

Under ett frukostseminarium i på Whites kontor i Göteborg den 27 april lyfter Anna Graaf och Karin Hedén tillsammans med Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus, den aktuella utvecklingen inom klimatneutralt byggande.

Kontakt

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Dela gärna!