Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park

På Johanneberg Science Park är det mötet mellan människor som driver fram nya idéer och smarta arbetssätt. Två sammanlänkade byggnader som skapar en innovativ miljö för studenter, affärer och samhälle. Välkommen till samhällsbyggnadssektorns nya mötesplats i Göteborg!

Mötet mellan människor i fokus

Med forskning, undervisning, affärsutveckling och arbetsplatser för 400 personer utgör landmärket Johanneberg Science Park starten för en förändring av hela södra Johanneberg. Här står mötet mellan människor i fokus. De två glasklädda volymerna länkas samman genom två broar för att både skapa och symbolisera samverkan mellan akademi och samhälle. Allt utfört i tåliga, robusta material med tydlig hållbarhetsambition: enkla material för stora idéer.

Kund: Chalmersfastigheter, Akademiska hus, Johanneberg Science Park
Plats: Göteborg, Sweden
Status: Färdigställt 2015
Area: 8,200 sqm
Kostnad: 200 million SEK
Hållbarhetscertifieringar :
Miljöbyggnad Guld
Bild: Åke E:son Lindman, White Arkitekter

En tydlig hållbarhetsambition: enkla material för stora idéer.
Johanneberg Science Park är ett träningsläger där vi övar på att öka våra kunskaper, göra smartare affärer och skapa ett bättre samhälle. Genom att blanda den privata sektorn med akademin, så kan vi skapa synergieffekter mellan forskning och tillämpning.
Mats Bergh, VD, Johanneberg Science Park

Kreativ drivbänk

En central del i projektet handlar om en framgångsrik kombination av allmänna utrymmen som café och restaurang med behovet av privata och ostörda forsknings- och utbildningsmiljöer på de övre planen. Och byggnaden öppnar upp på fler sätt än så. Genom att överbrygga promenadstråket mellan campus och idrottsplats så att entréerna välkomnar till det publika entréplanet, lockas besökare till föreläsningar och utställningar av olika slag. Här möjliggör den fristående trappan fler spontana möten mellan alla i huset.

Det kanske största greppet interiört är att låta byggnaden själv berätta om sin tillkomst med synliga kritstreck, siffror och skavmärken från byggprocessen.

Glas är ett material med otroliga kvaliteter och nästan oändlig livslängd. Med avancerad 3D-design och byggteknologi kan vi uppnå nästan vad som helst med hjälp av glas. Johanneberg Science Park visar hur en modern användning av glas är ett hantverk för vår tid.
Glasprisets jury, 2016

Hela bottenvåningen är utformad som en drivbänk för kreativitet i samarbete. Här finns konferensrum, informella mötesplatser, avskilda vrår och öppna ytor för stormöten vid behov. En flera hundra meter lång sittbänk löper längs hela ytterväggen.

Miljöbyggnad Guld

Fyrtio borrhål i berggrunden på 250-300 meters djup under byggnaderna utgör grunden för ett innovativt värmeöverföringssystem. Kombinerat med en mycket effektiv fasad resulterar detta i att den inköpta energiåtgången ligger på endast 30 kwh/m²/år. Systemet är certifierat Miljöbyggnad Guld.

Miljöbyggnad guld

Att uppnå Miljöbyggnad Guld var utgångspunkten redan från start. Målet är att byggnaderna ska ge så liten miljöbelastning som möjligt under hela sin livslängd.Formen och fasaden optimerar inflödet av dagsljus, medan tonade precisionsbyggda glasremsor minimerar solsken och ger skugga. Sedumtak på olika nivåer reglerar dagvatten, och olika planteringar skapar platser för att stressa ner och ladda om. Här kan medarbetare även pendla hållbart med hyrbara elcyklar, vars batterier laddas genom solceller på byggnadens tak.

Kontakt & Team

Jacob Sahlqvist

Jacob Sahlqvist

Arkitekt, Kontorschef

+46 706 19 71 08

Johan Lundin

Karin Hedén

Mathias Nilsson

Egil Blom

Erik Nygren

Viktor Göthe

Elin Hultman

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...