Godmorgon Göteborg! Om Selma Stad – en stark vision och processen som förverkligar den.

White samverkar med staden och byggherrarna för att förverkliga en tydlig vision om Selma Stad. I den första etappen byggs 1000 nya bostäder, idrottshall, stadsdelshus, verksamhetslokaler och torg- och parkstråk. Hur hålls visionen vid liv och görs till verklighet? Välkomna till frukostseminariet Godmorgon Göteborg!

Info & anmälan

Vad: Frukostseminarium ”Godmorgon Göteborg” – Selma Stad – om en stark vision och processen som förverkligar den

När: 15 juni 2018 kl. 07.30-09.00

Var: White arkitekter, Magasinsgatan 10, Göteborg

OSA: Mejla till Ulrika Nobelius senast 14 juni

 

Seminariet är kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan för att beräkna frukostvolymen. Antalet platser är begränsat, först till kvarn!

PROGRAM

 

Behovet av en stark vision
Kristina Hulterström, projektchef på Förvaltnings AB Framtiden , delger oss projektets bakgrund, utmaningar och behovet av en stark vision. Genom projektet har staden och Förvaltnings AB Framtiden fört en tät dialog med medborgarna och varit öppna med sin process. En projektlokal etablerades tidigt i området och är välbesökt. Hur har staden och stadsdelen organiserat sig för att nå från intern vision till förverkligande?

 

Processen som bidrar till samsyn
Martin Clase, arkitekt och stadsutvecklare, White Arkitekter, har under den nästan tio år långa processen agerat processtöd ”för gestaltningen av det byggda” åt byggherrarna och staden. Martin beskriver betydelsen av den samordnande rollen, samt processens viktiga skeden och frågeställningar.

 

En byggnad som definierar visionen: Selma Stadsdelshus med rum för kultur
Whites Mattias Lind är ansvarig arkitekt för projektet Selma stadsdelshus med rum för kultur. Arbetet innehåller medskapande på många nivåer och inte minst krav på nytänkande kring samutnyttjande av ytor och rum. Målet är att skapa en byggnad som kan förverkliga visionen om en levande mötesplats och stadsdel.

 

Seminariet avslutas med frågestund och diskussion runt temat.

 

Välkomna!

Dela gärna!