Webbinarium om Framtidens idrottshall – en ny mötesplats för rörelseglädje och gemenskap

Bristen på idrottshallar är stor samtidigt som det finns ett stort behov av jämlika mötesplatser som främjar rörelse, gemenskap och hälsa. Webbinariet och konceptet har arrangerats och tagits fram av Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy-, och Volleybollförbundet och White.

Tack alla ni som deltog och bidrog till denna välbesökta förmiddag för att diskuterar behovet av ökad fysisk aktivitet, av jämlik hälsa och hur rätt utformade miljöer kan understödja detta. Tillsammans verkar vi för en bättre folkhälsa!

 

Talade gjorde; Johan Holmsäter, nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet, Daniel Glimvert, projektledare Gymnastikförbundet, Oliver Vanges, LOA-fonden Danmark och Jonnie Nordensky, projektledare Riksidrottsförbundet, Louise Didriksson, Niklas Singstedt, Rebecca Rubin, White.

Huvudbudskap från webbinariets talare

  • Roligt att det finns ett stort intresse för idrott och rörelse i bebyggelse och samhällsplanering. Jag tror att det breda samarbetet mellan olika idrottsförbund och arkitekter är en starkt bidragande orsak till detta, samt att vi visar på innovativa sätt att nå mer rörelse och idrott på mindre yta. Daniel Glimvert, Gymnastikförbundet
  • Vi behöver alla förnya vår syn på idrottsplatsen och idrottshallen. Ju mer platsen integreras i sin närmiljö desto mer värden kan den ge. Framtidens idrottsplats är på så vis det moderna torget. Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet
  • Tillämpa lokala resurser när en ny idrottshall eller idrottsplats ska byggas. Skapa en tydlig vision för projektet – varför ska vi bygga? För vem? Hur tillgodoses användargruppens behov? Låt arkitekter översätta visionen till en byggnad (helst i en skissartad process med flera olika scenarier). Var medveten om långsiktiga trender inom idrotten – inklusive motivationsfaktorer. Oliver Vanges, LOA-fonden
  • Allt fler tittar på, och arbetar fram verktyg för att systematisera hur den fysiska miljön kan bidra till en ökad folkhälsan. Om vi alla adresserar detta perspektiv inom ramen för våra yrkesroller kan vi tillsammans få en förändring till stånd – om inte nu så när? Rebecca Rubin, White
  • Det jag tycker är intressant är att få till samverkan mellan förbunden och föreningar som representerar ett särintresse och kommunerna som har ett ansvar för samhällets utveckling – hur vi kan utveckla hallar som bjuder in på både insidan och utsidan. Louise Didriksson, White
  • Nu tar vi med oss det här ut i verkligheten, när vi ska planera, utreda, föreslå, bygga om eller bygga nytt. Som helhet eller som delar. Nu gör vi det! Niklas Singstedt, White
  • Från uppdrag till reflektion, och en modell med hälsosam hållbar funktionell idégestaltning av ett engagerat professionellt team, GRATTIS! Johan Holmsäter, nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet, Regeringen

 

Konceptprogram för Framtidens idrottshall

 

Dela gärna!