Enslövs kyrkogård vinner Halmstads arkitekturpris

Enslövs kyrkogård utses till vinnare av Halmstads arkitekturpris efter en öppen omröstning. Tanken med priset är att uppmärksamma och lyfta fram nya spännande projekt i kommunen och att belöna de som lagt ner det lilla extra på att få ett gott resultat.

På Enslövs kyrkogård har vi på uppdrag av Svenska Kyrkan utformat ett nytt gravplatsområde med en ny ceremoniplats, en efterfrågad askgravlund samt flera askgravplatser. Ambitionen har hela tiden varit att skapa en unik plats i en traditionell miljö samtidigt som dessa samspelar med varandra.

Centralt på det nya området finns en unikt utformad ceremoniplats som skapats för att ge känslan av ett stillsamt kyrkorum utomhus. Platsen har utblickar mot det intilliggande jordbrukslandskapet och kan användas både för utomhusbegravning, dop och vigsel.

Tillsammans med White har vi skapat något väldigt unikt. En plats för både gamla och nya minnen. En plats som samspelar med landskapet och en plats för alla besökare att finna ro och glädje vid.
Kjell Helgesson, fastighets- och kyrkogårdschef

Den nya ceremoniplatsen vid Enslövs kyrkogård föddes ur ett behov från församlingen, då allt fler begravs i urnor, vilket kräver nya lösningar och platser för stillhet och gravskick. Den omringas av en stenmur i granit, likt inramningen av övrig kyrkogård. En portik av trä ramar in landskapet som en altartavla och skapar en port till evigheten. Under pergolor i trä finns sittplatser och den centralt placerade vattenspegeln blir en naturlig samlingspunkt.

En god dialog med lyhördhet för varandra har genererat detta fina resultat av vårt arbete. Jag är så glad för denna plats och för utmärkelsen.
Anna Melin, landskapsarkitekt på White i Halmstad

Ett vackert inslag i den nya askgravlunden är havet av specialdesignade ljusspiror som symboliserar de som lämnat oss. I stället för en helt anonym minneslund fungerar ljusspirorna som en gemensam plats för famn på de som är gravsatta. Idén var att en ljusspira tänds för varje själ som lämnar jordelivet.

Genomförandet av projektet har byggt på medskapande, långsiktighet och en strävan efter att nyttja lokala hantverkare och entreprenörer – något projekt lyckats väl med.

Dela gärna!