Enslövs kyrkogårds nya gravplats­område

Enslövs kyrkogårds nya gravplats­område

Tider förändras och det gör även våra ceremoniplatser och sätten vi begravs på. Nya tider kräver nya lösningar – platser för stillhet och gravskick där allt fler begravs i urnor. Det nya gravplatsområdet på Enslövs kyrkogård, strax utanför Halmstad, är unikt på många sätt. Med utblickar mot det intilliggande jordbrukslandskapet och med specialdesignade ljusspiror som symboliserar de som lämnat oss.

För ett värdigt sista avsked

Enslövs kyrkogård har under året byggts ut för att församlingsmedlemmarna har efterfrågat tillskott på nya former av gravskick, en stor askgravlund och ett flertal askgravplatser.

I de speciella tider vi lever i nu, med uppmaning till social distans och restriktioner angående antal personer som får samlas i grupp, kan det vara svårt att veta hur man ska göra. Som ett led i att underlätta har vi nu iordningställt ceremoniplatser utomhus. Detta ger en möjlighet att ta ett värdigt sista avsked ute i den friska luften, under så säkra förhållanden som möjligt.

Kund: Svenska kyrkan
Plats: Åled
Färdigställt: 2020
Utmärkelser: Halmstads arkitekturpris 2021
Foto: Jenny Lorick och White

Centralt på det nya gravplatsområdet finner man en unikt utformad ceremoniplats, skapad att ge upplevelsen av ett kyrkorum utomhus.

Centralt på det nya gravplatsområdet finner man en unikt utformad ceremoniplats, skapad för att ge upplevelsen av ett kyrkorum utomhus. Mittgången med pollarbelysning, häckar och träd leder fram till en cirkulär, öppen plats. I blickfånget belyses en portik utav trä, med en form som kan upplevas som ett kyrkofönster. Portiken ramar in landskapet som en altartavla och skapar en port till evigheten. Ceremoniplatsen omgärdas av en genuin granitstenmur, likt övrig kyrkogårds inramning.  En rumslighet uppstår ute i det fria genom stenmuren och de skapade sittplatserna under pergolor i trä och den centralt placerade vattenspegeln som blir en naturlig samlingspunkt.

Vår idé var att en ljusspira tänds för varje själ som lämnar jordelivet.
Michelle Bengtsson, arkitekt och ansvarig konstnärlig utsmyckning

Gemensamt för både en ny stor askgravlund och ett flertal askgravplatser är att den avlidne begravs i urnor vilket är mycket mindre platskrävande än traditionella kistgravplatser. Askgravlunden har ett gemensamt gravområde av urnor, men till skillnad från en minneslund finns här även en gemensam plats för namn på de som är gravsatta. Platsen för namnskyltar har kyrkan valt att utforma med en konstnärlig gestaltning som har resulterat i ett hav av ljusspiror.

Konstnärligt uppdrag med ett flertal lokala hantverkare

White har haft det konstnärliga uppdraget att formge ljusspirorna med de avlidnes namn och utgått från idén att för varje själ som lämnar jordelivet tänds ett ljus. Uppdraget har skett i samarbete med kyrkans personal i ett fint samarbete med lokala hantverkare, Lorick Smedja, Steninge Glashytta och Ljus och Dekor. White har haft ansvaret att hålla i samarbetet med lokala hantverkare från första skissen fram till färdig installation och fått möjligheten att utforma idén med ny teknik inom ljusdesign och fiberoptik.

Vi är väldigt nöjda med resultatet och det känns bra att vi lyckades med vår målsättning att, så långt det är möjligt, använda oss av lokala entreprenörer.
Kjell Helgesson, Fastighets- och kyrkogårdschef

Kontakt & Team

Sara Bauer

landskapsarkitekt

Michelle Bengtsson

arkitekt, ansvarig konstnärlig utsmyckning

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...