Enslövs kyrkogård finalist till Halmstads arkitekturpris

Under förra året fick Enslövs kyrkogård en ny unik ceremoniplats och ett efterfrågat tillskott på en ny askgravlund samt flera askgravplatser. Syftet var bland annat att göra kyrkogården till en mer social plats. White Arkitekter stod för gestaltningen och nu har projektet utsetts som en av tre finalister till Halmstads arkitekturpris.

Hallands arkitekturpris delas årligen ut av Halmstad kommun. Tanken med priset är att uppmärksamma och lyfta fram nya spännande projekt i kommunen och belöna de som lagt ner det lilla extra på att få ett gott resultat.

 

Enslövs kyrkogård har ett nytt gravplatsområde utformats och som utökat kyrkogården med nästan en tredjedel. Centralt på det nya gravplatsområdet finns en unikt utformad ceremoniplats som skapats för att ge känslan av ett kyrkorum utomhus, vilket har varit mycket värdefullt under pandemin. Ceremoniplatsen, med utblickar mot det intilliggande jordbrukslandskapet, kan användas både för utomhusbegravning, dop och vigsel.

 

I takt med att tider förändras så förändras även sätten vi begravs på, vilket kräver nya lösningar och platser för stillhet och gravskick. Urnor är exempelvis mycket mindre platskrävande än traditionella kistgravplatser, vilket skapat en efterfrågan på fler askgravplatser och en stor askgravlund.

 

Ett vackert inslag i den nya askgravlunden är havet av specialdesignade ljusspiror som symboliserar de som lämnat oss. I stället för en helt anonym minneslund fungerar ljusspirorna som en gemensam plats för namn på de som är gravsatta.

Vår idé var att en ljusspira tänds för varje själ som lämnar jordelivet.

I uppdraget att formge ljusspirorna har vi och Svenska kyrkan i största möjliga mån använt oss av lokala entreprenörer och hantverkare, såsom Lorick Smedja, Steninge Glashytta och Ljus och Dekor.

 

Här kan du rösta på din favorit!

 

Dela gärna!