En av fem anser inte att utbudet i det offentliga rummet passar dem

Det offentliga rummet är den viktigaste mötesplatsen i en stad. Något som förenar staden och dess invånare – oberoende av öppettider och entréavgifter. Vår Novus-undersökning visar dock att var femte person i Sverige upplever att utbudet i det offentliga rummet inte passar dem.

Gemensamma platser som är välkomnande för alla människor skapar förutsättningar för att en stad ska upplevas som jämlik och hållbar. Att alla känner sig inkluderade i det offentliga rummet är därför en avgörande fråga för städers känsla av gemenskap. Vår rapport Den hållbara staden som baseras på en statistisk säkerställd Novus-undersökning visar dock att så många som 21 procent tycker att utbudet i det offentliga rummet inte passar dem. Främst är det unga mellan 18–29 år som uppger detta, i åldersgruppen är siffran 25 procent.

För att våra samhällen ska vara jämlika krävs det att våra städer är till för alla människor som lever och vistas i dem. För att lyckas med detta behöver de utformas utifrån mångfald och olika behov och då behöver vi som arbetar med stadsutveckling bjuda in invånare till delaktighet i vårt arbete.
Viktoria Walldin, socialantropolog, White

Forumtorget i centrala Uppsala är en av stadens främsta samlingspunkter och utformat för att vara en plats för alla människor och alla behov. Platsen har en historia av ungdomshäng, politiska möten och manifestationer. På torget står en 65 meter lång soffa som välkomnar förbipasserande att ta en paus men som också används som en scen för spontana uppträdanden.

Huruvida respondenterna upplever att utbudet i det offentliga rummet passar dem skiljer sig dock beroende på var i landet de bor visar undersökningen. Jämtlänningarna är de som främst upplever att utbudet inte passar dem som personer, det svarar så många som 35 procent av länets invånare. I Västra Götaland är motsvarande siffra endast 16 procent.

Genom att involvera invånare i både planering och design av platser får vi en förståelse för vilka behov som finns samtidigt som det skapar en känsla av delaktighet bland invånarna. Ett exempel är vårt forskningsprojekt Flickrum, där vi ställer oss frågan hur vi kan utforma staden så att även flickor känner sig trygga och inkluderade.
Viktoria Walldin, socialantropolog, White

– Genom workshops med flickor kommer vi gemensamt fram till kreativa förslag och lösningar på hur det offentliga rummet kan se ut, fortsätter Viktoria Walldin.

Parker, mötesplatser och promenadstråk efterfrågas
Vad skulle då de tillfrågade vilja se mer av i det offentliga rummet? Parker och mötesplatser med sittplatser toppar listan över önskemål, det svarar 48 respektive 40 procent. Detta följs av promenadstråk, kultur som kulturhus och bibliotek samt torg.

Topplista: Detta vill svenskarna se mer av i det offentliga rummet
1. Parker och grönområden 48%
2. Mötesplatser med sittplatser för vila och samtal 40%
3. Promenadstråk och gångvägar 27%
4. Kultur, t.ex. kulturhus och bibliotek 22%
5. Torg 14%

Flickrum

Flickrum utforskar staden utifrån tonåriga flickors perspektiv och villkor. Projektet synliggör frågan om unga tjejers rätt till det offentliga rummet och bidrar med kreativa förslag och lösningar. Läs mer om Flickrum här.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 13–22 mars 2023. Den är statistiskt säkerställd och har 3 390 respondenter mellan 18–79 år ur Novus Sverigepanel.

Kontaktperson

Viktoria Walldin

Viktoria Walldin

Social Hållbarhet

Stockholm

+46 8 402 25 03

Dela gärna!