Deep Dive: Sara Kulturhus – delade ytor som enar

Vad händer om en verksamhet får mindre ytor än de behöver när de ska flytta? Teatern, stadsbiblioteket, konsthallen och museet som huserar innanför Sara Kulturhus träväggar vet. De har bara tilldelats 70 procent av sin programskrivna yta. De är alla med i den unika satsningen på ett kulturhus i Skellefteås stadskärna, där delade ytor i samnyttjande är en del av framgångsreceptet.

Räknar man in den yta som verksamheterna delar på, så uppgår den disponibla ytan till mer än den programskrivna, hela 130 procent. Med den flexibla planeringen som möjliggör samnyttjande kan kulturhusets ytor bindas samman för stora evenemang, för att nästa dag delas upp och nyttjas separat. Det gör det också möjligt att förändra kulturhuset över tid, i takt med att verksamheternas behov förändras. En byggnads livslängd bestäms inte längre av dess konstruktion, utan av dess förmåga att anpassa sig till de aktiviteter som kan rymmas däri.

Maria Orvesten har varit med från första skiss till invigning, som handläggande arkitekt för Sara Kulturhus. Hon och teamet har ständigt haft flödena i byggnaden i tanken, för att den unika föränderligheten i kulturhuset ska fungera. Logistiken är en viktig del för att få delandet effektivt och byggnaden hållbar.

Varje kvadratmeter måste vara smart utnyttjad och det vi ska bygga måste vara rätt placerat, väl utformat och användas av många. Annars ska vi inte bygga det.
Maria Orvesten, handläggande arkitekt på White

En viktig del av projektet var att de fyra kulturverksamheterna, som tidigare varit utspridda på olika platser i staden, skulle samlas på ett ställe. Med de delade ytorna kan de nu gynna varandra och för besökarna innebär det lättillgängligt kulturutbud i centrum av Skellefteå.

Samnyttjandet av ytorna skapar dessutom synergieffekter som gör Sara Kulturhus effektivare både att bygga och att använda. Huset blir lättare att driva och synergierna förväntas också skapa kostnadsmässiga driftsfördelar. Därmed ges en ännu större möjlighet för positiva effekter för invånarna och för stadens tillväxt.

Tack vare samnyttjandet är kulturhuset lika föränderligt som ett vardagsrum, men mitt i stadskärnan. Och alla kan ta del av det.
David Valldeby

För de som nyttjar Sara Kulturhus för sin verksamhet ger husets utformning en unik chans att visa upp sig. Besökarna möter alla fyra verksamheter och genom att placera de gemensamma och befolkade ytorna längs glasfasaderna understryks känslan av liv och rörelse. Verksamheternas olika teman får möjlighet att flyta ut över den stora gemensamma ytan och präglar alla både besökare och de andra verksamheterna. När den stora scenen fylls så blir mingelytorna naturligt längs de stora fönstren, som ett skyltfönster för liv och rörelse.

Maria Orvesten trycker särskilt på det välfungerande samarbetet mellan ingående parter i arbetet med Sara Kulturhus, som på många sätt brutit ny mark.

– Vi har haft ett fantastiskt samarbete med modiga beställare och verksamheter, som vågat följa visionen trots att något liknande inte gjorts tidigare. Resultatet är ett kulturhus som är en dragare i sig, i en attraktiv stadskärna, på en plats som verkligen placerat sig på kartan när det kommer till ambitiöst och nytänkande stadsbyggande, säger Maria Orvesten.

Mer om lokaloptimering och samnyttjande

Vill du veta mer om vår tjänst för lokalutformning för framgångsrik delning? Klicka här för att läsa mer om Sharing is Caring och våra andra lokaloptimeringstjänster.

Kontaktperson

Maria Orvesten

Maria Orvesten

Arkitekt, Gruppchef

Stockholm

+46 8 587 121 13

Dela gärna!