Clemenstorget nominerat till Landskapsarkitekturpriset

Nya Clemenstorget i Lund kännetecknas av lummiga trädkronor, lekfull konst och färgglada paviljonger i jugendstil. Gestaltningen förstärker torgets unika karaktär och bidrar till både en trygg, robust och upplevelserik stadsmiljö. Nu har torget, som vi gestaltat, nominerats till Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur.

2014 utlyste Lunds kommun en arkitekttävling för utvecklingen av Clemenstorget. White Arkitekter vann med förslaget ”Kontrapunkter” som likt en musikalisk kontrapunkt flätar ihop det gamla med det nya Lund.

Den omgivande arkitekturen i jugendstil har tillsammans med lindarna och platanerna varit de främsta inspirationskällorna vid utformningen av det nya torget. Det märks både i konstverken, möblerna och barnens lekpaviljonger som förstärker torgets karaktär.

Vi är väldigt glada över att projektet blivit nominerat till Landskapsarkitekturpriset. Det vitaliserade torget vi ser idag är resultatet av ett gott samarbete mellan kommunen, stadens landskapsarkitekt Karin Sjölin, konstnären Ebba Matz med flera.
Niels de Bruin och Anna Eklund, ansvariga landskapsarkitekter på White

Det nya Clemenstorget, med dess placering intill resecentrum, fungerar som en välkomnande entré till staden, då det är det första och sista man ser när man besöker staden. Gestaltningen främjar liv, rörelse och mänskliga möten. Hindrande häckar, fasta gångar och murar har tagits bort ör att göra torget mer öppet och underlätta för människor att röra sig fritt över platsen. De öppna ytorna ger större utrymme för torghandel, uteserveringar, sittplatser och ståbord för spontana möten och vila.

Vinnaren av Landskapsarkitekturpriset avslöjas på Arkitekturgalan som äger rum den 7 april.

Juryns motivering

Clemenstorget i Lund har fått en huvudroll i och med en nybyggd spårväghållplats, som gett liv åt ett tidigare slumrande läge. Flöden av människor till och från stationen förenas på ett lyckat sätt med intima vistelseytor, åtskilda av fint bearbetade övergångar mellan material och marknivåer.

Torget är relativt oprogrammerat men ger plats åt ett flertal inslag. Det karaktäristiska krontaket av formklippta plataner och lindar från 1940-talet är så långt som möjligt bevarat. Vissa träd har behövt flyttas och fått nya lägen längs spåren som leder från torget. Träden, liksom golvet med sitt ljusa stenmjöl, ger associationer till parktorg på kontinenten. Sinnlig belysning och centralt placerade skärmtak – med geometriska mönster som återkommer i trädgallren nedanför – förstärker den lite exotiska känslan.

Ett vackert inslag är flörten med de kantande husens takkupoler. De är tolkade som små lekpaviljonger, på en gång samtida och förankrade i platsens historia. Lekfullt utströdda möbler i olika storlekar välkomnar och bidrar till att befolka Clemenstorget även under dygnets stillsamma timmar. Gestaltningens skickliga avvägning mellan befintliga värden och tillägg ger en atmosfär nästan frikopplad från tid och rum.

Dela gärna!