Clemens­torget, Lund

Clemens­torget, Lund

Lummiga trädkronor, lekfull konst och färgglada paviljonger i jugendstil kännetecknar nya Clemenstorget i Lund. Torgets gestaltning främjar liv, mänskliga möten och rörelse när det nu, med spårvagnshållplatsen i centrum, blir en av stadens viktigaste knutpunkter.

En urban lounge för alla

När det stod klart att en av hållplatserna för Lunds nya spårväg skulle placeras på Clemenstorget anordnade kommunen en arkitekttävling i syfte att utveckla torget och göra det mer öppet och välkomnande. 2014 vann vi arkitekttävlingen med bidraget ”Kontrapunkter”.

Jugendarkitekturen och de intilliggande husen från sent 1800-tal har inspirerat utformningen av det nya torget. Sittplatser och ståbord skapar plats för umgänge, spontana möten och vila. Hindrande häckar, fasta gångar och stödmurar har tagits bort i syfte att göra torget mer överblickbart och underlätta för människor att röra sig fritt över platsen. De öppna ytorna innebär att tillgängligheten ökar och att torghandel, uteserveringar och parkmöbler får större utrymme än tidigare.

Kund: Lunds kommun
Plats: Lund
Projekt start/slut: Etapp 1: 2014-2020
Status: Färdigställt
Area: 7000 kvadratmeter

Vi har skapat ett öppnare torg med större insyn där grönskan bevarats.
Utgångspunkten för vårt förslag var att integrera hållplatsen på ett fungerande och levande torg. Spårvagnarna ska vara lätta att hitta utan att dominera platsen. Vi vill skapa en urban lounge, en plats där både Lundabor och besökare kan vistas en längre stund och känna sig hemma.
Niels de Bruin, ansvarig arkitekt

Grönskan bevaras

Formklippta lindar och plataner kännetecknar Clemenstorget. Träden har fortfarande en framträdande roll och ambitionen har varit att spara så många som möjligt. De 17 träd som stod i spårvagnssträckningen har återplanterats i stadens nya stadsdel, Brunnshög. De 81 träden som står kvar skapar ett grönskande andrum, mitt i staden. Dolomitstenmjöl blandat med pimpsten täcker hjärtat av torget och släpper igenom vatten och syre till trädens rötter.

Ljusgrå granithällar, som fortsätter i återvunnen, slipad smågatsten, klär marken vid hållplatsen. Taktila plattor i rostfärgad corténstål hjälper människor med nedsatt syn att orientera sig.

Träden i kombination med den grusbelagda zonen ger torget en europeisk känsla. Tankarna går till ett torg i Frankrike.
Niels de Bruin, ansvarig arkitekt

Konst och lekpaviljonger

Ljusspelet genom trädkronorna har inspirerat konstnären Ebba Matz, som utformat spetstaken som leder in till hållplatsen. Spetstaken skapar ett skuggspel på marken och lyser upp torget när det är mörkt, vilket både skapar en vacker och trygg miljö. Tre lekpaviljonger i trä och metall, inspirerade av tornen på grannhusen, finns på platsen för att uppmuntra torgets yngsta besökare till lek.

Fler nyheter väntar

I samband med ombyggnaden av Lunds centralstation kommer resterande delar av Clemenstorget att förnyas. Vattenspel, en bardisk med dricksvattenfontäner och ytterligare möbler kommer att installeras. Gestaltningen av Clemenstorget har tagits fram i nära samarbete med stadens landskapsarkitekt Karin Sjölin och konsulterna Cowi och Kreera.

Kontakt & Team

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...