Broparken, Linköping

Broparken, Linköping

Vid planering och utveckling av en helt ny stadsdel kan ombyggnation av en bäck låta som en ovanlig plats att börja. Broparken är ett tekniskt dagvattensystem förklätt till ett attraktivt stadsrum. En från början ganska karaktärsfri miljö har förvandlats till en mycket omtyckt offentlig park.

Förutsättningar för nya livsmiljöer

Broparken var det första projektet i utvecklingen av den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping. Genom att börja med en park beaktas de ideala miljöförhållandena i ett tidigt skede, vilket ger flora och fauna bättre förutsättningar. Broparken är nu en levande stadspark, komplett med bäck, ängar och fruktträd. Den röda Tartubron över Smedstadsbäcken har blivit en symbol för Vallastaden. Med sina röda träpaneler och expanderat metallskal utgör den ett utropstecken i stadsdelens hjärta.

Kund: Linköping kommun
Plats: Linköping, Sverige
Status: Färdigställt 2016
Area: 2 ha
Bild: Ken Pils

Ett tekniskt dagvattensystem förklätt till ett attraktivt stadsrum

Parken bjuder in till gemenskap genom sina stora tillgängliga grönytor och anlagda områden av sten och trä.

Ekologiskt system

I samarbete med en ekolog specialiserad på sötvattensbiologi planerades och utvecklades ett ekologiskt system med två funktioner: vatten- och landbaserat djurliv stöds, samtidigt som man renar regnvattenavrinningen. Här finns inte mycket som avslöjar parkens dolda identitet som ett  tekniskt dagvattensystem. Med robust vegetation och byggmaterial kontrolleras platsens skiftande vattennivå, som kan variera mer än en meter över en 24-timmarsperiod.

Tartubron är ett samarbete mellan White och konstnären Johan Kauppi. Bron var en central punkt vid bo- och samhällsexpo:t Vallastaden, 2017.

Den röda bron över Smedstadsbäcken har blivit en symbol för Vallastaden. Bron är utformad för att ge en känsla av inbjudan. Tartubron med röda träpaneler och expanderat metallskal liknar ett rött utropstecken i hjärtat av stadsdelen.
Linköpings kommun

Kontakt & Team

Barbara Vogt

Arkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...