Kulturhuset Agora invigt

Den 12 maj fylldes Linköpings nya kulturhus av nyfikna besökare när Agora invigdes med sång, dans, teater och sagostunder.

Invigningstalade gjorde bland andra ansvarig arkitekt Camilla Smedéus:

Kulturhuset Agora innebär ett helt nytt koncept – Linköping har aldrig tidigare byggt ett liknande kulturhus. Så när vi fick frågan om vi ville vara med och skapa en helt ny kreativ mötesplats för hela Linköping kunde vi så klart inte tacka nej.
Camilla Smedéus, ansvarig arkitekt.

I uppdraget ingick att samla stadsdelsbibliotek, en scen som uppfyller riksteaterns gula scen, ateljéer och arbetsmarknadsrum på en och samma plats och genom det skapa en ny mötesplats för hela Linköping.

 

VR, virtual reality har varit ett värdefullt verktyg genom hela projektet där idéer snabbt kan flyttas från skisspappret direkt in i en virtuell modell. I ett tidigt skede har möjligheten funnits att kunna gå in i huset, känna på skalan och på så sätt kunna förutse hur rummen kommer upplevas.

 

I samband med invigningen tog vi också chansen att få höra hur Carola Sandgrim, kulturutvecklare vid Agora ser på Linköpings nya mötesplats som vilar på tydliga demokratiska grunder:

Huset är en kulturarena med biblioteket som hjärta. Folkbildning och demokrati är Agoras grundpelare.
Carola Sandgrim, kulturutvecklare Agora.

– Jag arbetar som kulturutvecklare vid Agora, och det innebär att jag initierar och koordinerar interna och externa aktörer som tillsammans genomför aktiviteter på Agora, i samarbete med oss. Jag jobbar mycket uppsökande och är på ständig jakt efter goda samarbeten med studieförbund, föreningar och andra aktörer som jag tror bidrar till något bra för huset. Agoras lokaler är till för ideella organisationer som studieförbund och föreningar att driva verksamhet i huset, min roll är att jobba som kontakt för huset vad gäller de olika lokalerna och kontaktnätet vi har. Huset är en kulturarena med biblioteket som hjärta. Folkbildning och demokrati är Agoras grundpelare.

Med Agora som en ny mötesplats i Linköping skapas förutsättningar för fler kontaktytor mellan i vanliga fall relativt åtskilda verksamheter, något som Carola också upplever:

 

– Vi får flexibla lokaler som kan användas till all möjlig verksamhet som inte är bundna till endast en typ av aktivitet med stora ytor och bra möjligheter för ljud och ljusteknik. Trappan relaterar jag, men även besökare har jag märkt, till antika Grekland som en samlingspunkt. I antikens Grekland satt man ju och diskuterade samhällsfrågor och filosofi på offentliga ytor. På Agora ska man kunna ta del av samhällsfrågor, folkbildning genom biblioteket och studieförbundens verksamhet, samt ta del av nya kulturuttryck som man kanske inte alltid skulle kommit i kontakt med om inte Agora funnits.

 

I arbetet med Agora har det varit avgörande att hitta inspiration direkt i verksamhetens behov. Det har framförallt handlat om att skapa en helhetsmiljö som fungerar för så många som möjligt, samtidigt som den är inspirerande, tålig och kan stå över tid. Carola Sandgrim avslutar med att måla upp sin framtidsbild:

 

– Om tio år hoppas jag att alla som bor i Linköping har varit på Agora och tagit del av någon aktivitet här. Agora ska då ha ett fullspäckat och blomstrande program som lockar alla oavsett var dom bor, ålder, etnicitet, kön, intresse mm, med den gemensamma nämnaren att man är kulturintresserad.

Dela gärna!