Vatten – Katastrof eller kärlek?

I en tid då klimatanpassning blivit en allt viktigare aspekt i samhällsplaneringen bjuder White Arkitekter in till seminarium – en heldag att utforska och fördjupa kunskaperna om vattenhantering i stadsbyggnad.

White Making Sense | 2018-11-15

 

I en tid då klimatanpassning blivit en allt viktigare aspekt i samhällsplaneringen bjuder White Arkitekter in till seminarium – en heldag att utforska och fördjupa kunskaperna om vattenhantering i stadsbyggnad. Under 2018 fokuserar vi på detta tema för att, i samarbete med andra, intensifiera vår kunskapsutveckling i ämnet.

 

Äntligen har vattnet fått den uppmärksamhet det förtjänar. Alla är smärtsamt medvetna om de problem vi dragit på oss genom att nonchalera denna resurs, och istället leva våra liv långt bortom vad som är hållbart. Vattnet hittar sin väg, oavsett hur hårt vi försöker styra det. Den enda lösningen är att arbeta med och inte emot. Det är vad detta seminarium handlar om. Vattenbrist, översvämning och hur man framgångsrikt integrerar vatten i urbana strukturer är alla bara olika sidor av samma mynt: frågan om hur vi ändrar vår relation till vatten från katastrof till kärlek.

 

Seminariet genomförs av Whites utvecklingsområden Landskap och Miljö i samarbete med White i Oslo, som ett forum för kunskapsutbyte mellan representanter för olika samhällsfunktioner, intressenter och specialister. Huvuddelen av dagen kretsar kring föreläsningar och diskussioner. Seminariet är kostnadsfritt!

Program

 

10.00   Morgonmingel med kaffe

 

11.00   Välkomna till Making Sense ­om vatten!

Louise Didriksson, landskapsarkitekt, White Arkitekter. Moderator.

 

11:10   Keynote – Vattnets form

Malin Zimm, omvärldsanalytiker, White Arkitekter.

Från källa till hav – strategier och riktlinjer på övergripande nivå

Förändringen måste ske i massiv skala, och för att det ska lyckas behöver strategiska aktörer engagera sig, sätta mål och ange färdplan. Vi startar på nationell nivå med en spelare i denna kaliber.

 

11:25   Uppströms, nedströms och staden mitt i?

Städer är ofta placerade vid sjöar, vattendrag och kuster av historiska skäl förknippade med transport, handel och vattenförsörjning. Men allteftersom städerna växer och klimatet förändras ändras förutsättningarna för staden. Jakob Granit är Generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten med ansvar för en koordinerad förvaltning av vatten och havsresurser i Sverige, i samarbeten i våra havsregioner och med internationell utblick.

Fr v. Louise Didriksson, Malin Zimm och Jakob Granit.

Omfamna staden, möta vattnet – utformningsprinciper i urbana miljöer

Nästa nivå vi uppmärksammar är stadskalan. Det är ofta här som de strategiska målen ska genomföras. Vad kan vi lära från några av de mer progressiva städerna i när det gäller hantering av vatten?

 

11:50   Designing urban green spaces in times of climate change

Henriette Berggreen Nguessan, planarkitekt för Köpenhamns kommun. Hur designar vi Köpenhamn för att bli en grönare stad – med klimatförändringen i fokus? Henriette arbetar med stadsutveckling, process- och demokratiutveckling och har de senaste åren utarbetat riktlinjer för klimatanpassning i Köpenhamn. Hon har bl a tagit fram ett verktyg som gör det möjligt att prioritera vad som bäst stärker stadens egenart, gröna strukturer och stadsliv.

 

12:15   Göteborg – världens bästa stad när det regnar

Jens Thoms Ivarsson, Creative Director, Kretslopp & Vatten, där hans uppdrag är att omvandla Göteborg till världens bästa stad när det regnar. Jens har även varit designchef, isskulptör och Creative Director under fyra år på Ice Hotel i Jukkasjärvi där han även arbetat som konstnär sedan 2003.

 

12:40   Paneldiskussion

 

13:25   Vegetarisk lunch

Fr v. Henriette Berggreen Nguessan och Jens Thoms Ivarsson.

Dynamik och detaljer – verktyg och design

Under processens gång upphör aldrig de modigaste experterna att pressa gränserna i sin kamp för nya, bättre och mer optimerade lösningar. Och så småningom landar uppgiften att lösa problemet på konsultens bord. Projekten är alla unika, men kunskapen (som hela tiden utvecklas) kan återanvändas.

 

14:25   Från tak till regnbädd

Flera urbana vegetationssystem för klimatanpassning får allt större genomslag, däribland gröna tak och biofilter med perenner, buskage och träd. Kan grönblå, svart och grå, bli paletten för framtidens urbana vegetationssystem? Jonatan Malmberg, är miljövetare och har i sju år arbetat med blågröna vegetationslösningar på tak och väggar, som verksamhetsledare för Scandinavian Green Roof Institute.

 

14:55   Vattnets dynamik

Digitala verktyg och deras betydelse och användning i arbetet med vatten i de urbana landskapen. Daniel Asp och Libny Pacheco, båda arkitekter på White, berättar.

 

15:15   Slussen – Det handlar om vatten

När en dricksvattentäkt för 2 miljoner människor påverkar landets mest komplexa stadsrum. Med Gustav Jarlöv, utvecklingsansvarig Landskap och Jack Johnson, landskapsarkitekt, White Arkitekter.

 

15:30   Paneldiskussion

 

16:15   Avslutningsfika

 

16:45     Slut

Fr v. Jonatan Malmberg, Daniel Asp, Libny Pacheco, Gustav Jarlöv och Jack Johnson.

White Making Sense

Arkitektur är en kunskapsbransch, och värdet av kunskap ökar ju mer den delas. För att få möjlighet att utveckla praktiken i förhållande till forskning och ny kunskap, har White introducerat seminarieformen White Making Sense, där vi inleder med en öppen föreläsning och avslutar med fördjupande samtal, för att få dela nya insikter efter en bred utblick. Varje seminarium speglar ett ämne eller tema som är angeläget för vårt arbetsfält och i linje med vårt engagemang för hållbar utveckling av våra livsmiljöer.

När, var, hur?

Välkommen till en heldag där vattnet får den uppmärksamhet det förtjänar! Förutom fantastiska talare serverar vi frukost, vegetarisk lunch och fika.

 

När? 2018-11-15 kl 10.00 – 16:45
Var? Kajskjul 107, Frihamnen, Göteborg.

 

Anmälningstiden har gått ut. Kontakta Gustav Jarlöv för väntelista.

Dela gärna!