I vår rörliga tillvaro blir hotell- och kongressanläggningar en allt viktigare mötesplats. Med rätt utformning kan dessa miljöer erbjuda optimala förutsättningar för effektiva och inspirerande möten där helhetsupplevelsen är central. Vi tror också att fler kreativa rum utvecklar såväl staden som människorna. Vi arbetar med hela spektret, från planering, ny- och ombyggnad till koncept för inredning. Från gestaltning av enskilda rum till hela kongressanläggningar. Vår övertygelse är att samarbete ger framgångsrika projekt. Tillsammans med dig som kund skapar vi starka koncept som tillför värden över tid.

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Hanna Plato

Hanna Plato

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 04

Pia Eckerstein

Pia Eckerstein

Arkitekt, Studioansvarig, Gruppchef

Göteborg

+46 31 309 56 20

 

Relaterade tjänster

Platsutveckling | Kultur och natur | Arkitektur