Samnyttjande problem eller möjlighet?

Att vi följer upp våra genomförda projekt är en viktig pusselbit för att få kunskap om hur byggda miljön fungerar. Kulturhuset Messingen är ett multifunktionshus med ambitionen att skapa en attraktiv lärande- och arbetsmiljö, en god pedagogisk inne- och utemiljö och en offentlig plats som skulle möjliggöra möten samt bidra till att minska otryggheten i stationsområdet.

Projektperiod

januari 2019 september 2019
Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Att vi följer upp våra genomförda projekt är en viktig pusselbit för att få kunskap om hur byggda miljön fungerar. Messingen uppfördes i centrala Upplands Väsby år 2011 som ett multifunktionshus med två gymnasieskolor, bibliotek, kulturskola, fritidsgård, scenrum, multiidrottshall, konferenslokaler samt café och en skolmatsal som också fungerar som en restaurang.

 

Tanken om samnyttjande av lokaler präglar Messingen som vann stora samhällsbyggarpriset 2012. Nästan tio år senare kan det konstateras att Messingen tillfört Väsby ett välanvänt vardagsrum utan krav på konsumtion och med generösa öppettider. Med samnyttjandet av lokaler har skolverksamheten fått tillgång till ett kommunalt bibliotek, en fullstor idrottshall, scenrum och en restaurang med hög vuxennärvaro vilket skapat matro för eleverna. Vi kan även se att möten uppstår mellan grupper som annars saknar kontaktytor i husets öppna delar mellan verksamheterna.

Öppenheten har emellertid också lett till att de problem med otrygghet, drogförsäljning och kriminalitet som präglat utomhusmiljön flyttat inomhus. För skolan har detta inneburit negativa konsekvenser för verksamheten och för skolans rykte i form av minskat söktryck. Rapporten synliggör även organisatoriska utmaningar och svårigheter med ekonomisk uppföljning som kommer med samnyttjande av lokaler. Avslutningsvis lämnas ett antal övergripande rekommendationer, som både är relevanta för Messingen och när nya lokaler för samnyttjande mellan skola och andra verksamheter planeras.

 

Studien är genomförd med medel från White Research Lab.

 

I projektgruppen har följande personer medverkat: Hans Forsmark, Johanna Hallgren, Teresa Lindholm, Moa Lindunger, Kristina Philipson, Malin Romo, Elsa Törnros och Viktoria Walldin.

Kontakt

 • Teresa Lindholm

  Teresa Lindholm

  Utvecklingsansvarig

  Etnolog

  Stockholm

  teresa.lindholm@white.se

  +46 8 518 365 83

 • English
  Svenska