Yllefabriken i Norrköping

Yllefabriken i Norrköping

Yllefabriken tar avstamp i en förståelse för Norrköpings industrilandskap och dess historiska stadsbyggnadskvaliteter. Det viktigaste gestaltningsgreppet i projektet bygger på att relatera till industrilandskapet och tolka det på nytt. Den ursprungliga tävlingsdesignen ritades av norska Helen & Hard och vi gjorde allt från bygglov till bygghandling i samarbete med dem.

En ny årsring i staden

Sett ur ett globalt perspektiv representerar Norrköpings industrilandskap ett unikt kulturhistoriskt, arkitektoniskt och upplevelserikt stadsområde med spännande och varierande byggnader och stadsrum som alla förhåller sig till Motala Ström.

Yllefabriken bidrar till denna unikitet genom att komplettera det industriella landskapet med ytterligare en byggnad. Byggnaden är varsamt anpassad till det historiska sammanhanget, samtidigt som den adderar en ny identitet och en ny årsring till staden.

Kund: Gamlebro AB (byggherrre) och Sefab (beställare)
Plats: Norrköping
Status: Inflyttning november 2022
Storlek/yta: 17 våningar, 35 lägenheter, BTA ca 5000 kvm, BOA ca 3000 kvm
Projekt start/slut:  White blev involverad 2018, byggstart 2020, inflyttning november 2022
Foto: Anders Ristenstrand
Film: White View

Tomten är på många sätt unik både med sitt centrala läge i staden, den goda exponeringen från flera platser samt möjligheten till vattenkontakt med strömmen.

En byggnad som stärker kulturarvet

Tornhuset har en solitär, hög byggnadskropp med en rationell fasadlösning som skapar variation. Fasaderna utformas med prefabricerade element i tegel och betong. Material som tål omgivningens påfrestningar, att åldras och som skriver sin historia tillsammans med omgivningen och närliggande byggnader. Materialen förändras över tiden på ett värdigt och identitetsskapande sätt. Huvudmaterialet är rött tegel, som byggnaderna runt omkring.

Byggnaden kompletterar en sekvens av värdefulla industribyggnader och bakgårdar från olika epoker längs Garvaregatan. Genom volym- och materialanvändning kommer den nya byggnaden att bygga på samma språk, men med sitt uttryck och design kommer det att lägga till en ny modern accent. En viktig förutsättning för tornhuset har varit att värna om siktförhållanden från befintliga byggnader samt exponering av innergården och de befintliga byggnaderna från motsatt sida av strömmen och Gamlebron.

Arkitektur och formspråk av hög kvalitet

Byggnaden kännetecknas av en högkvalitativ och tydligt platsanpassad arkitektonisk gestaltning. Byggnaden blir med sin plats, synlig från flera väderstreck och med en karaktär som tydligt anpassas till omgivande byggnader, ett nytt visuellt landmärke i staden.

Fasaderna utformas med horisontella och vertikala linjer i betong som utgör byggnadens visuella skelett och ger tornhuset ett industriellt uttryck. Väggpaneler i glas eller tegel placeras fritt inom ramen för skelettet. Tornet lättas upp uppåt med större sektioner med glas i söder och på öst- och västfasaderna. Huvudentrén är klädd i ribbor av ek som skapar en varm och välkomnande entré.

Byggnaden har två till tre lägenheter per plan som varierar i storlek, från två till sex rum och kök. Byggnadens två övre plan utformas som enskilda lägenheter med utsikt åt alla väderstreck, varav det övre planet utformas som en etagelägenhet. Lägenheterna är utformade med god visuell genomsikt och öppnar upp sig mot de större, ljusa och öppna sociala ytorna. Lägenheterna är utformade med goda dagsljusinsläpp och vacker utsikt ut över staden och strömmen.

Kontakt & Team

Victoria Wang

Victoria Wang

Arkitekt

+46 721 73 30 18

Viktor Stoltz

Byggnadsingenjör

Victoria Wang

Arkitekt

Cecilia Philipson

Inredningsarkitekt

Cristina Danielsson

Arkitekt

Vitaliya Mokhava

Mijöspecialist

Rikard Sjöberg

Visualisering

Samuel Michelsson

Visualisering

Edvin Asteberg

Visualisering

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...