Wernerska villan i Göteborg

Wernerska villan i Göteborg

I Vasastaden i centrala Göteborg ligger Wernerska villan. I det ståtliga palatset, som ursprungligen var bostad, finns idag outnyttjade kontorslokaler och en representationsvåning. Vi har medverkat i det varsamma restaureringsarbetet med att bygga ut kontorsverksamheten och modernisera lokalerna, och samtidigt återskapa byggnadens själ och ursprungskaraktär.

Kund: Higab
Plats: Vasastaden, Göteborg
Status: Pågående uppdrag
Foto:
White och RÅformat

Att foga samman historia och nutid

Wernerska villan byggdes 1885 åt ett grosshandlarpar och är sedan 1968 ett byggnadsminne. Under decennierna har den påkostade nyrenässansvillan genomgått flera renoveringar och moderniseringar, anpassat till rådande smakideal. Genom åren har de ursprungliga rika interiörerna målats över och färgerna tonats ned, samtidigt som olika tekniska installationer tillkommit i rummen på ett ovarsamt sätt.

Nu renoveras delar av Wernerska villan än en gång. Men den här gången är målet att väva samman historia med nutid – att ta vara på och återställa karaktärsdrag som dolts eller gått förlorade i tidigare renoveringar. Resultatet blir en byggnad som resonerar med sin historia, och som förtydligar byggnadens kulturhistoriska värde utan att imitera. Tillsammans med uppdragsgivaren Higab har vi skapat en väl sammanvävd helhet, som rymmer välfungerande moderna kontor samtidigt som den ursprungliga användningen och karaktären av byggnaden framhävs.

Mättade kulörer och nya tillägg i samklang med byggnadens karaktär

Det sena 1800-talet kännetecknades av en stor färgrikedom och mättade kulörer. När Wernerska villan nu renoveras har därför rena, vita och gråa ytor valts bort. I stället har varje rum i villan fått individuell färgsättning som överensstämmer med byggnadens ursprungliga nyrenässansstil. Även de tidstypiska mörka snickerierna och stuckaturerna får återigen en framträdande plats. I första hand återanvänds befintliga arkiverade inredningsdelar, så som dörrar och paneler, och målet är att nya tillskott ska tillverkas med samma hantverkskänsla och kvalitet som de ursprungliga.

– Vi har haft en tydlig målbild om att foga samman historien med nutiden. Vi plockar fram ursprungskaraktären samtidigt som vi moderniserar. Men istället för att härma eller historisera gestaltas nya tillägg i samklang med byggnadens karaktär. Vi vill inte kontrastera, utan skapa en sammanhängande helhet, säger Viktor Göthe, handläggande arkitekt på White Arkitekter.

Den mest hållbara byggnaden är den som redan är byggd

För att lyckas uppnå gestaltningsidén har vi tillsammans med Higab fått använda sin kreativitet för att göra byggnadsspecifika anpassningar. För att inte störa det visuella intrycket har exempelvis lufttillförsel gömts i bokhyllor och fönsterbänksbeklädnader. Samarbetet med övriga konsulter har varit avgörande och genom sin roll som generalkonsult i uppdraget har White arkitekter kunnat ta ett helhetsansvar för lösningar och gestaltning.

– Den mest hållbara byggnaden är den som redan är byggd, och tillsammans med Higab har vi hittat lösningar som tar fram villans väldigt speciella karaktär, och understryker den ursprungliga hantverksskickligheten som villan fortfarande inrymmer, säger Viktor Göthe.

I arbetet med Wernerska villan har vi bidragit med kompetenser inom bland annat ljusdesign, tillgänglighet, landskapsarkitektur och hållbarhet. När Wernerska villan välkomnar sina nya hyresgäster kommer det att finnas cirka 50 fasta arbetsplatser för privat verksamhet.

Kontakt & Team

Viktor Göthe

Viktor Göthe

Arkitekt

+46 706 76 56 50

Ulla Antonsson

Anders Åkeflo

Johan Andersson

Pia Eckerstein

Agne Revellé

Emma Deines

Viktor Sveding

Karin Hedén

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...