Wendelstrand, Mölnlycke

Wendelstrand, Mölnlycke

Wendelstrand växer fram i ett avvecklat stenbrott, och det som tidigare var ett sår i naturen läks varsamt med hjälp av kvalificerad landskapsarkitektur, arkitekter och fastighetsutvecklare med erfarenhet av att bygga prisbelönad blandstad. Vi skapar ett vardagsliv som erbjuder närhet till naturen; sofistikerade träbyggnader där det sociala livet mellan människor premieras och uppmuntras. Här ska invånarna må bra.

I Wendelstrand återskapar vi tillsammans med Next Step Group området intill Landvettersjön till en vacker boendemiljö mitt i naturen. De som väljer att slå sig ned här får ett unikt boende med sociala mötesplatser utöver det vanliga, med riktigt nära till både skog och vatten.

Vi planerar för bostadskvarter med fokus på mänskliga möten, och intressanta stråk för gång och cykel helt fria från bilar. Kvarteren består av allt från hyresrätter i flerbostadshus till enskilda villor. Alla nya hem optimeras för klimatförändringar och social hållbarhet.

Kund: Next Step Group
Plats: Mölnlycke
Storlek/yta: 1000 bostäder, skola och förskola.
Status: Inflyttning 2024
Bild: White Arkitekter, Next Step Group

Fullt utbyggt kommer bostadsområdet Wendelstrand rymma 1000 bostäder, skola och förskola.

Organiskt, oväntat, oordnat

2018 gjorde vi de första koncepten på det Wendelstrand som nu växer fram steg för steg. Redan då visste vi att det skulle komma att bli något alldeles extra. Efter avvecklingen av stenbrottet blottläggs ett sargat landskap, som kräver varsamhet och modiga idéer.

Wendelstrand blir helt platsspecifikt eftersom vi använder områdets unika historia. Känslan av naturen kommer att vara påtaglig, samtidigt som det finns all den service som gör vardagen enklare.
Linda Ekman, ansvarig landskapsarkitekt

Vi planerar för unika lösningar som tar vara på läget och efterliknar den ursprungliga topografin – med material från närområdet. Till exempel planeras en unik flytt av fullvuxna träd från en byggplats 10 minuter bort. Stora delar av den planerade markbeläggningen och utformningen görs av grus och stenblock från det gamla brottet, i samspel med återbrukat marktegel. Växtbäddar görs av klimatsmart biokol och lokalt återbrukad makadam i stället för jord, och gemytliga grusvägar utan kantsten eller stålkanter minskar resursanvändningen. Där det krävs riktigt hårda underlag planerar vi i första hand för asfalt i stället för betong, eftersom asfalt går att återbruka i högre grad.

Parallellt med den skogspark som blir ett av Wendelstrands signum, växer de nya bostäderna fram. Effektiva energilösningar från sol och berggrund, mobilitet för framtiden där cykel går före bil och delningsekonomin är självklar, miljövänliga material och samverkan med naturen är viktiga prioriteringar för att utveckla bostäderna i området. Det innebär trä där det passar bäst, som i fasader och stommar där korslimmat trä skänker värme, genuinitet och lågt klimatavtryck.

Wendelstrand blir variationsrikt i ordets rätta bemärkelse. Upplåtelseform, bostadstyper, gårdar, stråk och de gemensamma ytorna – allt liksom silat genom den gemensamma målbilden om ett område där trivsel och de sociala mötena har en nyckelroll. Det ska bli otroligt intressant att följa hur livet här blir när Wendelstrand väcks till liv.
Joakim Hansson, ansvarig arkitekt

Centralt i området byggs nu Lakehouse ritat av Snøhetta – det nav där Wendelstrandsborna kommer att kunna ta del av service och hyra både kontorsplats och förråd. Restaurang och café blir både lokala träffpunkter och ett utflyktsmål. Mobilitetshuset blir ytterligare en central punkt i området, där vi planerar för både gym, parkering för elbilar och lastcyklar, en cykelpool, förråd att hyra och utrymme för att låna maskiner.

Vi planerar för ett område man varken vill eller behöver lämna ofta. Genom att erbjuda mycket av den service som människor önskar i sin vardag i direkt närhet, kan vi både minska resande och gynna det sociala livet.
Joakim Hansson, ansvarig arkitekt

En prisad process utöver det vanliga

Det är inte bara arkitekturen som är banbrytande när det kommer till Wendelstrand. Arbetsprocessen är ovanlig i Sverige – för att inte säga unik. I projektet Nya Hovås som färdigställdes under 2021 har Next Step Group tillsammans med White och BRA Bygg på samma banbrytande sätt utvecklat en ny och populär stadsdel, där arkitekturen prisats internationellt och dit studiegrupper kommer för att titta på den så uppskattade blandstaden. Processen innebär nya, effektiva och kreativa arbetssätt där ambitionerna hos byggherren Next Step Group tillsammans med BRA Bygg och oss på White varit gemensamma redan från start.

Tack vare Next Step Groups personliga engagemang och unika förmåga att tänka nyskapande är det här ett av de absolut mest utmanande och roligaste projekt jag gjort. Processerna är korta och i nära samverkan med byggaren får vi tidigt styrning på kostnader så att vi kan prioritera bland kvalitéerna och se till att de goda intentionerna kommer att genomsyra hela stadsdelen.
Linda Ekman, ansvarig landskapsarkitekt

Kontakt & Team

Linda Ekman

Linda Ekman

Landskapsarkitekt, Gruppchef

+46 721 73 30 90

Linda Ekman

ansvarig landskapsarkitekt

Oskar Airijoki

landskapsarkitekt

Phoebe Xi Hu

landskapsarkitekt

Joakim Hansson

ansvarig arkitekt

Daniel Stenqvist

handläggande arkitekt

Maria Flårback

handläggande arkitekt

Daniel Hasselvind

ansvarig BIM

Malin Forsberg

tillgänglighetssakunnig

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...