Villanskolan i Ängelholm

Villanskolan i Ängelholm

Villanskolan i Ängelholm är resultatet av ett samarbete mellan flera olika discipliner och mellan Whites kontor i Göteborg, Halmstad och Malmö. Här har våra hus-, landskaps- och inredningsarkitekter tillsammans med NCC och verksamheten utvecklat spännande arkitektur med framtidens pedagogik och lärande för ögonen, certifierat med Miljöbyggnad Guld.

“Lilla skolan i den stora skolan”

De nya skolbyggnaderna stod klara för inflyttning under vårterminen 2022. Skolan är ett samverkansprojekt med NCC, från vunnen entreprenörstävling 2014 till ett tätt samarbete under projektering och byggtid.

Villanskolan i Ängelholm är en modern skola med plats för samarbete såväl genom eget arbete, i klassrummens fönsternischer och i trappan – mitt i händelsernas centrum. Över 600 elever från förskoleklass upp till årskurs sex fyller de totalt fem nya volymerna med liv och rörelse.

Kund: NCC
Verksamhet: Skola F-6, Ängelholms kommun
Plats: Ängelholm, Sverige
Storlek/yta: 11 000 kvm
Status: Inflyttat 2022
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld
Foto: Studio E

”Har du ritat skolan?” utbrast en av eleverna, lite starstruck, när vi var där. Bland deras favoritplatser finns den stora trappan i mitten av skolan, de båda idrottshallarna och läshörnan i biblioteket med stora fönster.

Arkitektur och pedagogik i samverkan

Villanskolan kallar sig ”Lilla Sverige” eftersom eleverna utgör ett tvärsnitt av vårt samhälle. Den nya byggnadens utformning har tillsammans med engagerad skolpersonal drivit fram ett nytt sätt att jobba. Under åren före inflyttning arbetade skolan aktivt med så kallade sociala manus för att förbereda elever och personal på det nya arbetssättet, där skolans alla elever möts på ett helt annat sätt än tidigare. Konflikter kan uppstå, vilket i grunden är bra så länge som miljö och pedagogik samverkar för att ge eleverna verktyg att lösa dem.

Kring en central mittkärna som innehåller bland annat skolrestaurang och bibliotek dockas tre tvåplansvolymer med hemvister. I den femte volymen finns idrottshallar, musiksal och en stor samlingssal. Varje mindre enhet blir byggstenar i ett större kluster, och designen ger eleverna förutsättningar att påverka vilken miljö som omger dem.

Materialval och färgsättning ger en lugn miljö med dämpade färger och mycket god akustik som stärker arbetssättet och ger en lugn och behaglig skoldag. Gott om plats att sitta och arbeta i det förlängda klassrummet – grupprum och ateljé hör till varje hemvist.

En grön skolgård med rymd

Skolgården är utformad i samklang med byggnadsvolymerna vilket ger platser kopplade till de olika hemvisterna i en hårdgjord zon för olika typer av bollspel, lek och utestudier.

Via vindlande gångar kan eleverna röra sig ut i en sammanlänkande och sammanhängande grönska mellan kullar, vegetation och befintliga stora träd. En stor tillgång som tillvaratagits från platsens befintliga förutsättningar.

Ytterligare en etapp i utvecklingen av skolgården är under uppförande och fullt utbyggd kommer här även finnas en mindre idrottsanläggning, en scen och en multiarena. Tillskott som även kan nyttjas av allmänheten under kvällar och helger.

Genom tillägg i form av en ny cykelväg och välplanerade ytor för transporter och hämtning/lämning har en mycket trygg miljö skapats.

Där skolan möter staden

Idrottshallen, samlingssalen och skolrestaurangen är tillgängliga för uthyrning och på kvällar och helger tar det lokala föreningslivets olika sporter och aktiviteter över. Matcher spelas i den stora hallen med 250 läktarplatser.

Kontakt & Team

Karin Björning-Engström

Karin Björning-Engström

Arkitekt

+46 766 39 46 37

Ingela Nevbäck

Lotta Sundell

Jimmie Ahlgren

David Johansson

Rodrigo Angeles

Samuel Lönnqvist

Markus Magnusson

Anna Melin

Susanna von Eyben

Karin Jakobsson

David Svahn

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...