Värnamo sjukhus

Värnamo sjukhus

Den tuffa arbetsmiljön på operations- och intensivvårdskliniken ställer höga krav på arkitekturen. Att skapa förutsättningar för personalen att på ett säkert och effektivt sätt ska kunna rädda liv. Men också en miljö som stödjer patienters tillfrisknande och återhämtning från livshotande tillstånd samt skänker tröst till närstående i några av livets svåraste stunder.

Arkitektur som en självklar del i läkeprocessen

White har på Värnamo sjukhus under ett antal år arbetat med utvecklingsplan och ett flertal om- och nybyggnadsprojekt, varav den nya operations- och intensivvårdskliniken är det största.

Den nya operations- och intensivvårdskliniken ger verksamheten nya lokaler som integreras i sjukhusstrukturen från 1970-talet med kringbyggda gröna gårdar. Exteriören är inspirerad av de befintliga byggnaderna; solida tegelvolymer med vertikala och horisontella slitsar fyllda med glas och aluminium.

Kund: Regionfastigheter Jönköpings län
Plats: Värnamo
Status: Färdigställs 2019
Area: 12 000 kvadratmeter
Bild: Bert Leandersson

Arkitektur som en självklar del i läkeprocessen.
Vi bygger vidare på den befintliga arkitekturen och skapar en miljö med ljus och grönska som underlättar såväl patienternas tillfrisknande som personalens tuffa arbete.
Anders Medin, ansvarig arkitekt

Interiört bygger utformningen på de senaste rönen om rummets betydelse för patienten och hela avdelningen är planerad med utgångspunkt i evidensbaserad design. Tillsammans har Whites arkitekter, landskapsarkitekter och ljusdesign jobbat interdisciplinärt för att säkerställa god orienterbarhet, vackra gröna utblickar och rikligt med dagsljus i alla rum där människor vistas. Tre aspekter som vi vet gör människor gott och bidrar till såväl en god miljö för tillfrisknande som en god arbetsmiljö.

Operationssalarna har placerats i fasad och personalrummet vid en innergård med uteplats. Intensivvårdsrummen ligger i moduler om två patientrum med ett övervakningsrum emellan. En avvägning för att ge patient och anhöriga avskildhet samtidigt som det minskar smittspridningsrisken och ger personalen god överblickbarhet med rimlig bemanning.

För patienter på en intensivvårdsavdelning är det extra viktigt med en lugn och stilla miljö som stödjer tillfrisknandet vilket också är en av anledningarna bakom rummens utformning. Visuellt och akustiskt stökiga miljöer riskerar att skapa hallucinationer och delirium hos patienten som pendlar mellan medvetslöshet och medvetenhet. Därför ligger patientrummen avskilt i markplan med generösa fönster och uteplatser i direkt anslutning så att sängen kan köras ut i friska luften.

Det ger både en kontakt med världen utanför den slutna avdelningsmiljön och möjlighet att uppfatta tidens gång genom ljusets växling över dygnet, vilket har stor betydelse för välbefinnandet. De gröna innergårdarna är en viktig del av ursprungsarkitekturen och ett grepp som lever vidare i den nya gestaltningen. Varje gård får en egen karaktär av individuellt utformade konstverk som ger patienter, personal och anhöriga möjlighet till en stunds respit.

Kontakt & Team

Anders Medin

Anders Medin

Arkitekt

+46 706 18 86 19

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...