Vårhems förskola

Vårhems förskola

Vårhems förskola drivs av Halmstad församling. I mars 2019 brann Vårhemsstugan som innehöll förskola och samlingslokal ned. Församlingens vision var att bygga en förskola som signalerar närhet och småskalighet och beslutade sig för en ny förskola med två avdelningar för totalt 40 barn samt ett församlingshem med plats för 50 personer. Svenska Kyrkan arbetar aktivt med att erbjuda mötesplatser över generationsgränserna och Vårhems förskola och församlingshem blir en naturlig träffpunkt mellan barn- och vuxenvärlden.

Förskolan och församlingshemmet ligger i direkt anslutning till Västra Kyrkogårdens gröna lunga med stora uppvuxna träd. Träden ger byggnaderna en fin inramning samtidigt som de ger utemiljön ett naturligt solskydd.

Gavlarna mot Richardsonsgatan bryter ner skalan och smälter väl in i kvarteret som främst består av tvåvånings stadsvillor i trä. Entréerna till avdelningarna är placerade mot gatan där de stora inbjudande ”vinkfönsterna” tillsammans med ateljéns generösa glasparti signalerar förskoleverksamhet.

Församlingshemmet har sitt stora fönster mot kyrkogårdens lugnande grönska. Körslingan smiter förbi fasaden och länkar samman de två världarna mellan barn och vuxen!

Även utemiljön signalerar närhet och småskalighet. Förskolans entré är välkomnande och inbjudande, en mötesplats för föräldrar mellan de två avdelningarna, en plats där man kan få försmak av barnens teckningar och alster. Gården är utformad både i mindre rum som stimulerar barnens lek och fantasi men även i större ytor som främjar den motoriska utvecklingen och rörelseglädjen.

Odlingslotter som skapar nyfikenhet för maten. Pilkojor för sagostunder, avskild lek.

Kund: Svenska Kyrkan Halmstads församling
Plats: Vårhem, Halmstad
Status: Färdigställt 2022
Storlek/yta: Förskola och församlingshem, 1056 kvm
Foto: Stephan Bozic & White

Ibland vill man mysa, läsa eller lyssna, då kan man krypa upp i den djupa fönsternischen. Och ibland vill man bara cykla!

Atriumgården ger dagsljus till förskolans kärna samtidigt som den förstärker kontakten ute – inne. En plats för hopp och lek eller ett uterum som kan kopplas till ateljéns kreativa verksamhet. Detta ger en möjlighet för avdelningarna att samverka på ett naturligt sätt.

Atriumgården har direktkontakt med ateljén som är förskolans kreativa nav och binder ihop de båda avdelningarna. Rummet är ljust och luftigt och inspirerar till kreativa aktiviteter med färg och form.

Församlingens vision var att bygga en förskola som signalerar närhet och småskalighet. Förskolan med sina två avdelningar har ett tillagningskök med egen kock. Kocken serverar maten till barnen som sitter vid småbord. God mat är en viktig och mycket uppskattad del i verksamheten.

Barnen och föräldrarna välkomnas av de stora fönsterna till ateljén som är förskolans kreativa nav och binder ihop de två avdelningarna. Varje avdelning har sin egen entré med generös plats för på-och avklädning och ett ”vinkfönster” ut mot cykelparkering och trottoar. De stora fönsterna har ett skjutbart  raster vilket fungerar som solavskärmning samtidigt som gaveln får ett eget uttryck.

Förskoleavdelningarna och församlingshemmet är utformade som enkla längor med ett lätt sadeltak av bandtäckt plåt utan taksprång. Stor vikt och omsorg har lagts på att lösa all ventilation på vinden för att undvika stora ventilationsaggregat på taken.

Byggnaderna är klimatsmarta med solceller på taken och uppvärmning genom att man tar tillvara spillvärmen från krematoriet.

Kontakt & Team

Gunilla Grönbeck

Gunilla Grönbeck

Arkitekt

+46 708 73 91 93

Gunilla Grönbeck

Ansvarig arkitekt

Janos Fuchs

Handläggande arkitekt

Vera Berggren

Arkitekt

Ingela Nevbäck

Arkitekt

Karin Höök

Ansvarig landskapsarkitekt

Sara Bauer

Landskapsarkitekt

Hampus Åvall

Landskapsingenjör

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...